Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Mariui Katiliškiui – 100

katiliskismrubiblioteka Rugsėjo 26 dieną minėdami iškilaus egzodo rašytojo 100-metį, kviečiame į knygų parodą.


Marius Katiliškis (tikr. Albinas Vaitkus, 1914-1980), lankęs Žagarės progimnaziją, kirtęs mišką ir kasęs griovius, spausdinęs apsakymus „Naujojoje Romuvoje“, dirbęs bibliotekininku Pasvalyje, kur buvo 1941 m. sukilėlių štabo adjutantas, kareiviavęs 1944 m. vasarą ir rudenį.
Pirmąjį novelių rinkinį M. Katiliškis išleido Vokietijoje, užsibrėžęs parodyti „savo žemės ir jos žmogaus likimą tokį, kokį jį mačiau ir gyvenau“. Savo atmintyje išsinešė nepaprastai vešlaus žodyno atsargas ir kaimo buities detalių „ne saujas, ne maišus, o aruodus“. Noveles ir romanus  - „Užuovėja“ (1952), „Miškais ateina ruduo“ (1957), „Išėjusiems negrįžti“ (1958), „Šventadienis už miesto“ (1963), „Apsakymai“ (1975), „Pirmadienis Emerald gatvėje“ (1993) kūrė po sunkaus darbo Čikagos plieno gamykloje, nešamas ilgesio į gimtosios žemės miškus ir palaukes, kur „akys apraibsta nuo grožybės“ ir „širdis suskamba varpu“. Tik M. Katiliškis jau nepajėgė užsimiršti „vaikystės rojuje“  - jo ilgesingų regėjimų potekstėje brėžėsi nesugrįžimo ir prapulties nuovoka („tavo kaulai bus palaidoti kitur“), nuspalvindama jo kūrybą egzistencinės prarasties gaida.

                                                                                                     Iš knygos „XX amžiaus literatūra“ (aut.: Vytautas Kubilius)                                            

Po karo M. Katiliškis studijavo Taikomosios dailės institute Freiburge. 1949 m. emigravo į JAV, 1952 m. netoli Lemonto pats pasistatė namus, kur gyveno iki mirties.
Mirė Lemonte (JAV) 1980 m. gruodžio 17 d.

Mariaus Katiliškio žmona Zinaida Nagytė – Katiliškienė (1927-2013), nemažiau žinoma poetė ir vertėja Liūnė Sutema, apdovanota 2007 m. Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

Knygų paroda eksponuojamos parodų stenduose prie Ilgosios skaityklos.


Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747