Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Knygų paroda

knygukubas

<...> Pasaulis mato – pasiekta smurto ir žiaurumo viršūnė: nužudyti, tankų vikšrais sutraiškyti beginkliai žmonės, kurie niekam negrasino, niekam nekėlė jokio pavojaus. Savo rankomis jie laikė apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į  SAVO dangų, o į automatų šūvius jie atsakė skanduodami: LIE-TU-VA!  Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nunešdami jį prie Dievo kojų. Nedidelė Lietuva šiomis dienomis vėl tapo didelė. Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų didvyriškumas, dvasios tvirtybė, laisvės meilė. O Lietuva iškelia ir išaukština savo gynėjus, dar sykį patvirtindama, kad nemirtingumą ir amžiną šlovę suteikia tiktai Tėvynė. <...>  

                                                                           Justinas Marcinkevičius. AMŽINAM GYVENIMUI (Žodis atsisveikinant su Sausio 13-osios aukomis Katedros aikštėje 1991 01 16)


Parengė
Bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė          

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747