Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Knygų paroda

eks-093

„1891 m. Jonas Mačiulis buvo įšventintas kunigu ir nuo tol savo eilėraščius ėmė pasirašinėti Maironio slapyvardžiu. Tikrasis jo vardas prisiglaudė lietuvių literatūros klasiko Maironio vardo šešėlyje.
 
1895 m. išleistas pirmasis Maironio lyrikos rinkinys „Pavasario balsai“ tapo tautos atgimimo manifestu. Kas keletą metų pasirodydavo vis naujas papildytas leidimas. 1995 m. išėjo jau 27- tasis rinkinio leidimas.

Tęsdamas pirmtakų lyrikos tradicijas Maironis sparčiai pažengė į priekį, suteikdamas lietuvių poezijai profesionalumo. Jis išaukštino poeto vaidmenį, romantiškai idealizavo meilės Tėvynei ir moteriai jausmus.

Gražu už tėvynę pavargti kentėti;
Palaimintas darbas šalies prigimtos;
Laimingas, kurs, pradedant aušrai tekėti,
Su broliais į darbą, kaip milžinas stos.

Maironis sukūrė naujų lyrikos žanrų, ištobulino silabotoninę eilėdarą. Rašė aukštuoju stiliumi prisidėdamas ir prie bendrinės kalbos norminimo.

Neginčijama Maironio kūrybos įtaka visam XX a. lietuvių tautiniam judėjimui, lietuvių sąmonėjimui, daugeliui vėlesnių rašytojų.“

(Iš knygos „Šalis ta Lietuva... : 1000 svarbiausių šalies istorijos akimirkų: žmonės, įvykiai, simboliai, tradicijos“.  Vilnius, 2009.  P.438-439)


Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747