Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Knygų paroda „Vincui Mykolaičiui-Putinui – 120 metų"

putinas002-b4e

   Maloniai kviečiame į knygų parodą „Vincui Mykolaičiui-Putinui – 120 metų” mūsų bibliotekos Didžiojoje skaitykloje.
   Poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas Vincas Mykolaitis-Putinas yra žymiausias lietuvių filosofinės lyrikos atstovas.

   Lietuvių literatūros raidai svarbiausia yra simbolistinė V. Mykolaičio-Putino kūryba, išreiškusi subjektyvizmo amžiuje gyvenančio žmogaus dvasios dramatizmą, padėjusi ženkliai atsitraukti nuo maironinės estetikos tradicijos bei paskatinusi lietuvių poeziją naujo turinio ir naujų formų paieškoms.  

 
„<…>Legenda sako,
Jogei trys karaliai praėjo netoliese
Nuo mano vargano lopšelio.
Gal būt, kad jųjų dovanų
Tą žvarbų sausio rytą
Ir man keli krislai nukrito.
Nes mano priešai ir draugai man sako,
Kad vien tik gėlės klojasi
Ant mano tako.<…>”
Iš Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščio „Sausis”

                      
Vincas Mykolaitis-Putinas gimė 1893 metų sausio 6 dieną Pilotiškėse, Marijampolės apskrityje.
1909 -1915 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje.
1911 m. Putino slapyvardžiu išspausdino pirmąjį eilėraštį žurnale „Šaltinis”.
1915 m. įšventintas kunigu, 1915-1917 m. studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Gavęs JAV lietuvių katalikų Tautos fondo stipendiją, išvyko į Šveicariją, katalikiškame Fribūro universitete klausė filosofijos istorijos, estetikos, meno istorijos paskaitų. Parašė disertaciją apie Vladimiro Silovjovo estetiką, už kurią gavo filosofijos daktaro laipsnį.
1922 m. studijavo literatūrologijos dalykus Miuncheno (Vokietija) universitete.
1923 - 1929 m. Lietuvos universitete Kaune dėstė naująją lietuvių literatūrą, visuotinės literatūros įvadą, lietuvių literatūros lyrikos raidą ir estetiką, 1928 m. gavo profesoriaus vardą.
1935 m. oficialiai pasitraukė iš kunigų luomo, Rygoje civilinėmis jungtuvėmis susituokė su Emilija Kvedaraite.
1940 - 1954 m. Vilniaus universiteto profesorius, 1941 m. tapo Lietuvos MA tikruoju nariu, 1945-1946 m. Lietuvių literatūros instituto direktorius.
Mirė 1967 m. birželio 7 d. Kačerginėje, palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.    
 

Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747