Naujienos

Knygų paroda, skirta Užgavėnių šventei

uzgavenes Maloniai kviečiame į naują knygų parodą, skirtą Užgavėnių šventei knygų stende prie Ilgosios skaityklos.

„Tikrasis Užgavėnių džiaugsmas prasidėdavo tik pritemus. Tada kaimai atgydavo, tikrosios Užgavėnės prasidėdavo. Per kaimą, per visas pirkias, eidavo visokiausi žydai, žvėrys, baidyklės, ir kiekviena grupė su savo išdaigom. Viskam vadovaudavo senoji karta. Kartais nusisukdavo ir kaimyniniam kaiman. Visi dalyviai galų gale nusikraustydavo kaimo vakaruškosna ir čia savo pramones parodydavo. Prieš pusiaunaktį baidyklės visus iš pasilinksminimo išgindavo.“


                                                          Iš Jono Balio knygos „Lietuvių kalendorinės šventės“ Vilnius: Mintis, 1993  P. 51-52.Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė