Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Knygų paroda, skirta Sofijai Čiurlionienei-Kymantaitei

sofijamikalojusd

Sofija Kymantaitė – Čiurlionienė (1886 03 03 Joniškyje – 1958 12 01 Kaune) – rašytoja, poetė,  literatūros tyrinėtoja, lietuvių kalbos dėstytoja, visuomenės veikėja.
 1904 m. baigusi Rygos gimnaziją, 1904-1907 m. Krokuvos Jogailos universitete studijavo mediciną, vėliau -  filosofiją bei literatūrą. Buvo aktyvi visuomeninio moterų sąjūdžio dalyvė, 1907 m. dalyvavo moterų suvažiavime Kaune. 1907-1908 m. dirbo “Vilties” redakcijoje Vilniuje.
 1909 01 01 Šateikiuose (Plungės raj.) susituokė su kompozitoriumi ir dailininku Mikalojum Konstantinu Čiurlioniu, 1911 m. mirus vyrui, su dukra Danute apsigyveno Kaune.
 1910-1914 m. dėstė lietuvių kalbą Kaune “Saulės” kursuose, I pasaulinio karo metais 1915-1918 m. – į Voronežą evakuotoje lietuvių gimnazijoje. 1919-1921 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos Švietimo skyriuje, skaitė paskaitas fronte. 1925-1938 m. Vytauto Didžiojo Universiteto Humanitarinių mokslų fakultete dėstė lietuvių kalbą ir lietuvių kalbos dėstymo metodiką.
  Viena žurnalo “Gimtoji kalba” (leidžiamo nuo 1933 metų iki šiol) iniciatorių ir ir redaktorių.    
 1929-1937 m. kaip Lietuvos Respublikos delegacijos narė dalyvavo Tautų Sąjungos posėdžiuose Ženevoje.  1930-1936 m. vadovavo Lietuvos skautėms.
 Kūrybą pradėjo spausdinti 1905 m.(eilėraštis proza “Palangos jūra” “Lietuvių laikraštyje”). Rašė eilėraščius, tautosakines poemas, dramos kūrinius, apsakymus, apysakas, tarmiškus monologus,  išspausdino literatūros kritikos ir ir literatūros istorijos straipsnių, etiudų, recenzijų, paskelbė memuarų, išvertė užsienio rašytojų kūrinių.
 Išleido “Skaitymo vadovėį”(1911), kritikos knygas “Lietuvoje”(1910)- drauge su M.K.Čiurlionio straipsniu “Apie muziką”, “Iš mūsų literatūros” (1913). Parašė pjeses “Pinigėliai” (1918), “Aušros sūnūs”(1923), “Dvylika brolių juodvarniais lakstančių”(1932), apysaką “Šventmarė” (1937), poemas “Giria žalioji”, “Vaiva”, “Mūsų jauja”.
  Į lietuvių kalbą išvertė Ž.Moljero “Šykštuolį”, “Tartiufą”, “Don Žuaną”, G.Flobero ”Ponia Bovari”, redagavo Homero Iliados vertimą.
 Pasirašydavo slapyvardžiais A.S.Č., K.S., Pragiedrulis, Sofija, Z.K., S.Č.

Parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747