Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Knygų paroda „Mykolas Romeris – Lietuvos sūnus“

dsc0537 Maloniai kviečiame į knygų parodą „Mykolas Romeris – Lietuvos sūnus“, skirtą 135-osioms jo gimimo ir 70-osioms mirties metinėms paminėti mūsų bibliotekos parodų stenduose prie Ilgosios skaityklos.

„M. Romeris (1880 m. gegužės 17 d. – 1945 m. vasario 22 d.) – išties įsimenanti, iškili asmenybė: intelektualas, mėgstamas pedagogas profesorius, plačių interesų mokslininkas, teisininkas, autoritetingas valstybininkas, aktyvus visuomenininkas, pirmasis lietuvių tautinio atgimimo istorikas, puikus politikos analitikas, aistringas publicistas kovotojas. Tai didelis patriotas, žymaus mūsų tautiečio Česlovo Milošo apibūdinimu, „verta pasigėrėjimo ir pagarbos aiškaus proto asmenybė“.
M. Romerio gyvenimo alfa ir omega, kelrodė žvaigždė buvo jo gimtasis kraštas Lietuva: iš pradžių rusų pavergta, vėliau – kovojanti dėl valstybingumo atkūrimo, dar vėliau – jį atkūrusi ir galiausiai vėl jo netekusi. Lietuva ir jos likimas – tai vertybės, kurių puoselėjimas raudona gija driekiasi per M. Romerio gyvenimo knygą, palikdamos pėdsaką kiekviename tos knygos puslapyje. Pats M. Romeris visuose savo gyvenimo etapuose tarėsi esąs ir iš tikrųjų buvo tos Lietuvos pilietis, Lietuvos sūnus.
M. Romeris – Lietuvos sūnus. Tai ne vien gražūs žodžiai ar literatūrinė metafora. Šiais žodžiais jis nekart yra apibūdinęs pats save, nes būtent jie geriausiai tiko paaiškinti ar motyvuoti daugelį šio žmogaus idėjinių nuostatų ir poelgių. Mūsų tautietis panašiais atvejais būtų sakęs paprasčiau – „esu lietuvis“, o M. Romeris nesijautė tam turįs teisę ir tuos žodžius ryžosi ištarti tik sulaukęs gyvenimo saulėlydžio".
                                                                                                                                Prof. dr. Mindaugas Maksimaitis


Šioje parodoje eksponuojame labai retą leidinį su prof. Mykolo Romerio autografu, pasirašytu 1931 metų rugsėjo 7 dieną. Lietuvos konstitucinės teisės Tėvui prof. Mykolui Romeriui  savo knygą su parašu 1928 m. padovanojo autorius Wladyslaw Wielhorski.

Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747