Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Knygų paroda Maironio tikrajam gimtadieniui

x-081

2012-ieji metai Lietuvoje paskelbti Maironio (1862 11 02 – 1932 06 28) metais. Šiemet minime Poeto 150-ąsias gimimo ir 80-ąsias mirties metines. Visus metus skaitome, deklamuojame ir dainuojame Maironį.


Mūsų universiteto bibliotekoje turėjome jau dvi parodas Maironiui. Šį kartą kviečiame į knygų parodą Maironio tikrajam gimtadieniui – 1862 metų lapkričio 2 (spalio 21) dieną - paminėti.

Jubiliejinė knygų paroda yra parodų stenduose priešais Abonementą.


„Maironis (tikroji pavardė Jonas Mačiulis) – pirmasis iškilus lietuvių poetas, universalaus talento ir stiprių visuomeniškų jausmų menininkas. Jo eilėraštis atsiskiria nuo tautosakos ir tampa individualia lyrika, išreiškiančia unikalius asmenybės jausmus. Maironio poezija yra savotiškas tiltas tarp kolektyvinės liaudies kūrybos ir autentiškos literatūros. Poetas ištobulino poetinę kalbą, apibendrino ankstesnių poetų ieškojimus, sulydė juos su tautosakos dvasia ir davė pradžią lietuviškosios lyrikos tradicijai. Lietuvių visuomenei poetas ir aukšto rango dvasininkas buvo svarbus kaip tautos idėjų ir patriotinių jausmų žadintojas, išaukštinęs didingą Lietuvos praeitį, apdainavęs jos gamtos grožį. Jis skatino tautinio orumo, pasididžiavimo garbinga praeitimi jausmus, kurie stiprino lietuvių tautinę savimonę ir tapo svarbiu tautinio išsivadavimo iš Rusijos imperijos veiksniu. Todėl jo kūryba reikšminga ne vien literatūriniu požiūriu – ji buvo tautą sutelkusi ir jėgų visuomenės sąjūdžiams teikusi ideologija. Reikšmingas šiuo požiūriu Maironio kūrinys yra poema „Jaunoji Lietuva“(1907), kurioje viltingai teigiamas visos tautos kultūrinis, visuomeninis ir politinis augimas. Bet svarbiausia lietuvių literatūrai yra poeto lyriniai eilėraščiai, sudėti į rinkinį „Pavasario balsai“(1895), kuris buvo nuolat poeto papildomas ir tobulinimas“.

Iš knygos: Kultūra: Iliustruota Lietuvos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2002. p.84


Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė 
 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747