Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Knygų paroda Maironio metams

x-020

Pažymint Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę kviečiame visus pažiūrėti, paskaityti, pavartyti knygų parodą Maironio metams Didžiojoje skaitykloje.

    

     Maironis (1862-1932), tikroji pavardė Jonas Mačiulis – lietuvių tautinio atgimimo poetas, katalikų kunigas, pedagogas, visuomenės veikėjas.
      Studijavo Kijevo universiteto Istorijos ir filologijos fakultete, Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, Peterburgo dvasinėje akademijoje. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Dėstė Kauno kunigų seminarijoje (1892-1894 ir 1909-1932), buvo seminarijos rektorius (1909-1932). 1894-1909 m. profesoriavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Teologijos daktaras (1903).  1922-1932 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete Kaune, Moralinės teologijos katedros vedėjas. Prelatas. Išleido lyrikos rinkinių, poemų, rašė libretus, istorines dramas, publicistinius straipsnius, perengė teologinių studijų.
 
     „Maironiui studentui nestigo ir kitokio gudrumo. Norėdamas išsisukti nuo ūkio darbų, kur nors pasislėpdavo. Kartą tėvo užklaustas, kur jis buvęs, atsakęs: kanapestum sedestum et serum edestum“ (kanapėse sėdėjau ir sūrį valgiau), atseit lotynų kalbos mokėsi“.
(Iš dukterėčios Danutės Lipčiūtės - Augienės atsiminimų)

     „Dėdė mus išmokė džiaugtis gimtinės gamta – gražiom Luknės pakrantėm, žaliomis lankomis. Mums visa tai buvo įprasta, bet kai Maironis savo eilėse taip gražiai aprašė Dubysos, Šatrijos, Neries ir kitas vietas, tai ir mes kitomis akimis į jas pažvelgėme. Daug buvo aplankęs įvairių kraštų, bet Lietuva jam buvo gražiausia, brangiausia.“
 (Iš dukterėčios Elenos Lipčiūtės - Babonienės atsiminimų)

Atsiminimai apie Maironį iš knygos :
Maironis/ [redakcinė kolegija: K.Doveika, A.Samulionis, V.Vanagas] Vilnius: Vaga, 1990. - P. 411, 423.

 Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747