Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Knygų paroda Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai

foto

2011 – ieji  - Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo bei Holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metai.

Holokaustas (lot. holokaustum – sudeginta auka, gr. holos – visas + kaustos – degantis)

1939-1945 m. Trečiojo reicho nacių režimo vykdytas žydų persekiojimas ir naikinimas Vokietijoje ir jos okupuotose valstybėse.
Per SSSR – Vokietijos karą okupuotoje Lietuvoje naciai ir jų nurodymus vykdanti vietinė administracija nuo 1941 metų liepos mėnesio pradėjo steigti getus žydams izoliuoti.

1941 m. nacistinės valdžios įsteigtas Vilniaus getas buvo sudarytas iš Mažojo (Stiklių, Žydų, P. Antokolskio ir Gaono gatvės) bei Didžiojo (Pylimo, Lydos, Vokiečių, Arklių, Karmelitų gatvės) žydų kvartalų, buvusių Vilniaus senamiestyje. Manoma, kad Didžiajame gete buvo uždaryta apie 30 tūkstančių žydų, mažajame – apie  11 tūkstančių, kurių dauguma išžudyta per 1941 – 1942 m. .  

Į getus suvaryti žydai priešinosi. 
1942- 1943 m. viena svarbiausių pasipriešinimo formų – kultūrinė.
Reikšmingas buvo žydų elito organizuotas dvasinis pasipriešinimas.
Getuose buvo organizuota nusilpusių žmonių, ypač vaikų, medicininė priežiūra, dezinfekcija, užkrečiamų ligų profilaktika ir gydymas, rūpinamasi remtinų žmonių ir vaikų socialine globa (veikė vaikų namai, darželiai, internatai). 
Vilniaus gete veikė biblioteka, mokyklos, teatras, buvo rengiami literatūros ir meno vakarai (daugiau kaip 50 renginių), spektakliai, dailininkų parodos, literatų ir dailininkų konkursai.

Vilniaus getas buvo likviduotas 1943 m. rugsėjo 23 dieną.
Žydų geto likvidavimas minima kaip Lietuvos žydų genocide aukų atminimo diena.

Parodą parengė Gražina Rozancevaitė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747