Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Knygų paroda Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

lt Sveikindami su Vasario 16-ąja – Lietuvos Valstybės Atkūrimo Diena, maloniai kviečiame į knygų parodą mūsų bibliotekos Didžiojoje skaitykloje.

Šiemet minime 96 –ąsias šios iškilios šventės metines.
Nuo 1989 metų, kai vasario 16 –osios šventė pas mus sugįžo, ją švenčiame 25-ąjį kartą.

„1918.II.16 d. Nepriklausomybės paskelbimo Aktas – tai buvo centrinis aktas,
susikondensavo ir pasireiškė ta Lietuvos žemės sąmoninga ir valinga energija, kuri Lietuvoje pamažu augo ir stiprėjo per visą XIX amžių ir kuri ypatingai intensyvi tapo vadinamajame tautiniame Lietuvių atgimime, įvykusiame XIX amžiaus pabaigoje ir XX-ojo pradžioje. Visas tas sociališkai tautinis judėjimas, kuris reiškėsi įvairiais takais, srovėmis, iniciatyvomis, aukomis, kuris plėtėsi, augo, stiprėjo – nuo Poškos, Giedraičio, Valančiaus, Daukanto, Ivinskio iki Vileišio, Basanavičiaus, Šliūpo, Kudirkos, Tumo-Vaižganto, Maironio ir kitų, iki Aušros, Varpo, Apžvalgos, Tėvynės sargo, Darbininkų balso ir nuo šių pastarųjų per knygnešius, per Didįjį Vilniaus Seimą ir 1905 m. judėjimą iki paties Didžiojo karo -  tai buvo Lietuvos kelias į Nepriklausomybę, Lietuvos teisiškai politinė autonomija Žmonijos pasauly, laisvas savo likimo disponavimas, sprendimas ir tvarkymasis – tai buvo tikroji viso judėjimo esmė. Laisvės valia buvo jau išugdyta ir subrendusi, ji glūdėjo visame renesanso judėjime, ji aiškėjo kiekviename naujame judėjimo žygy. Reikėjo tiktai sąlygų šiai valiai realizuoti, reikėjo jai šių sąlygų akivaizdoje pasireikšti, nutraukti kaukes, kuriomis aplinkybės vertė dengti tikrus aiškius siekimus. Reikėjo pagaliau ištarti didysis Lietuvos tiesos ir jos valios žodis. Tą žodį ir pasakė Lietuvos Valstybės Taryba 1918.II.16 d.“
 
(Iš Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus prof. Mykolo Romerio kalbos iškilmingajame 1938 metų Vasario 16 dienos posėdyje)


Parodą parengė bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė  

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747