Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

„Kalėdų rytą Saulė pražydo..."

paroda Sveikindama visus brangius ir mylimus Skaitytojus Šventų Kalėdų proga, linkėdama visiems šiltų, sveikų, šviesių, linksmų ir baltų Kalėdų, biblioteka kviečia į kalėdinę knygų parodą Didžiojoje skaitykloje.


„Tarp kalendorinių švenčių pagrindinė yra metų kaitos šventė. Kadangi lietuviai, kaip ir daugelis kitų tautų, ilgainiui metus skaičiuoti ėmė pagal saulės kalendorių, tai svarbiausią savo šventę šventė saulės grįžimo dieną – gruodžio 25-ąją. Senasis laiko suvokimas kitoks nei šiuolaikinis; mitinės mąstysenos žmonių supratimu, laikas yra ciklinis, jis teka ratu, turi pradžią ir pabaigą. Metų pabaigoje laikas išsenka ir baigiasi, o Naujaisiais metais atgimsta iš naujo. Laikas atgimsta ir prasideda iš naujo todėl, kad pats pasaulis (kosmosas) Naujaisiais metais yra sukuriamas iš naujo. Atitinkamais ritualais,  simboliškai iliustruojančiais kosmogoninį mitą, pasaulis yra sunaikinamas ir sukuriamas vėl. Žmogus, dalyvaudamas ritualuose, dalyvauja ir pasaulio kūrimo procese.

Įspūdingiausias Kalėdų ryto stebuklas – rožės pražydėjimas. Šiuo vaizdu norėta parodyti patį metų virsmą. Rožės simbolis daugiaprasmis. Jį galima sieti ir su chaosu (rožės viduržiemy nežydi!), ir su naujo pasaulio gimimu, turint galvoj, kad mitinės semantikos tekstuose rožė gali būti tapatinama su pasaulio medžiu. Rožė gali simbolizuoti ir saulę – yra užrašyta tai patvirtinančių variantų     

    Kalėdų rytą
    Saulė pražydo
    Vai lėliu lėliu kalėda...“

    Iš Gražinos Skabeikytės-Kazlauskienės vadovėlio studentams „Lietuvių tautosaka“ (Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2005.-  p.64, 72)


Parodą parengė Gražina Rozancevaitė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747