Naujienos

IOS Press

iospress Kviečiame susipažinti su IOS Press duomenų bazėje esančiais leidiniais.  Duomenų bazėje pateikiami moksliniai žurnalai informatikos, medicinos teisės, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos, statistikos, socialinių mokslų, administravimo ir kitomis temomis.
Laisva prieiga iki 2016-02-03
Kviečiame naudotis!