Naujienos

Gruodžio 22 d. - dovanų metas!

ekks-090 Skaitytojams, gruodžio 22 d. atnešusiems visas vėluojamas grąžinti knygas, bus anuliuota susidariusi mokesčio už laiku negrąžintus leidinius suma.