Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Gegužės 6-oji – Motinos Diena

x-032 Pirmasis gegužės mėnesio sekmadienis daugelyje pasaulio tautų paskirtas motinoms pagerbti. Jis pavadintas Motinos diena ir pradėtas švęsti 1908 metais Filadelfijoje (JAV).

Mūsų bibliotekos fojė – simbolinis Motinos Dienos priminimas. Maloniai kviečiame pavartyti, pasklaidyti, paskaityti keletą proginių knygų.

Motinos diena Lietuvoje švenčiama oficialiai nuo 1928 metų.
Motinos diena švenčiama pavasarį, nes motina tapatinama su žeme. Kaip motina išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių.

„Motinos diena – motinos pagerbimo, džiaugsmo ir apmąstymų diena – vaikų ir motinų diena. Tai šeimos židinio saugotojos, vaikų auklėtojos, pirmosios darbštumo, kalbos, gerumo mokytojos, papročių, liaudies dainų ir pasakų puoselėtojos bei kūrėjos diena. Tai didelės atsakomybės diena. Juk nuo motinos ir vaikų ryšio priklauso žmogaus, visuomenės, tautos socialinis brandumas, dažnai ir ateitis.“(Juozas Kudirka)

Motinos dienos šventė lietuviams labai artima. Nuo seniausių laikų motina Lietuvoje yra gerbiama, vertinama ir mylima. Nepriklausomos Lietuvos Konstitucijoje (1922 m.) taip rašoma apie motiną: „Motinystė yra ypatingoje valstybės globoje“ (XIII sk., 98 str.). 1529 m. Lietuvos Statute numatyta, kad vaikai turi globoti tėvą, motiną senatvėje.

Lietuvių meilė ir pagarba motinai atsispindi liaudies kūryboje, kur ypač gausu dainų apie „motulę sengalvėlę“, motinos gerumą, rūpestį savo vaikais ir našlaitėlių skausmą, netekus gerosios mamytės. Motinos rūpestis vaikais nesibaigia su jos mirtimi. Dainose ir pasakose mirusi motina pataria vaikams, verkiantiems prie jos kapo, juos aplanko, pavirtusi paukšte – gulbe arba kregždele – globoja, apglėbdama šakomis, jos vėlei perėjus į kapinėse augantį medelį.

Meilę ir pagarbą motinai liudija ir lietuvių kalba. Motinai pavadinti turime apie 80 žodžių, pvz.; motulė, mamytė, mamutė, mamulytė, motinytė, motinėlė, motušė, motušėlė, mamyčiukė, motušaitė, mamelė, mamučiukė, mamutėlė, mama, motina, motulė, motulėlė ir t.t.

Motinos diena – tai diena, kai motinai parodoma ypatinga pagarba, padėka ir meilė. Ji apdovanojama gėlėmis ir dovanėlėmis. Vaikai stengiasi mamytę pasveikinti, atlikti už ją įvairius smulkius darbelius, kad tas sekmadienis taptų motinai poilsio ir džiaugsmo diena. Lietuvoje įprasta, kad vaikai, sveikindami mamytę, padeklamuoja eilėraštį, padainuoja dainelę. Motinos vieta prie šeimos stalo papuošiama gėlėmis. Jeigu kaimynystėje gyvena motinų, ypač vyresnio amžiaus, kurių vaikai toli, arba kurių jau niekas neprisimena, stengiamasi ir jas pasveikinti, aplankyti, padaryti joms džiaugsmą.

Gegužės pirmąjį sekmadienį Motinos dieną švenčia ir Vengrija, Portugalija, Ispanija, Pietų Afrika.

Norvegijoje Motinos diena – vasario antras sekmadienis, Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje – ketvirtas pasninko sekmadienis, Gruzijoje – kovo 3 diena, Albanijoje, Bulgarijoje, Juodkalnijoje ir Serbijoje – kovo 8 diena, Egipte ir Sirijoje – kovo 21 diena. Libijoje Motinos diena – pirma pavasario diena. Armėnijoje – balandžio 7 diena.

Gegužės 10 dieną Motinos dieną švenčia didžioji dalis pietų Amerikos ir Meksika, Bahreinas, Honkongas, Indija, Malaizija, Omanas, Pakistanas, Kataras, Saudo Arabija, Singapūras, Jungtiniai Arabų Emyratai.


Bibliotekininkė Gražina Rozancevaitė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747