Naujienos

Bibliotekos vartotojų poreikių tyrimas

apklausa 2013 metų birželio mėn. Mykolo Romerio universiteto biblioteka atliko vartotojų poreikių tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti studentų nuomonę apie bibliotekos organizuojamus mokymus ir bibliotekos fizinę aplinką.
Tyrimo rezultatai.