Naujienos

Atviros prieigos savaitė 2011

open-access

Spalio 24 – 30 d. - atvirosios prieigos savaitė, kurios metu visame pasaulyje vyksta renginiai skirti atviros prieigos iniciatyvai populiarinti. 
Spalio 27 d. Lietuvos mokslo bendruomenei organizuota konferencija "Atverkime mokslo žinias pasauliui", kurios tikslas - spartinti Lietuvos mokslinės informacijos prieigos modernizavimą, supažindinti mokslo bendruomenę su pasaulyje ir Lietuvoje vykdomomis atvirosios prieigos iniciatyvomis, siekti teisinių, organizacinių ir finansinių sprendimų suderinimo.

1. Kodėl svarbi atviroji prieiga?
http://www.youtube.com/watch?v=hKgyVJ6DjXY

2. Kaip skatinti atvirąją prieigą?
http://www.youtube.com/watch?v=vLQRiyPzu3w

3. Kas yra atviroji prieiga?
http://www.youtube.com/watch?v=ZxvXPfo89wM

Video medžiaga sukurta vykdant LMBA ir EIFL projektą "Skatinkime atvirąją prieigą Lietuvoje".