Naujienos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Atmintinė pirmakursiui

2

Bibliotekoje yra:

  • Skaityklos – atviri fondai, knygos į namus neišduodamos.
  • Abonementas – atviri fondai, knygos išduodamos į namus.
  • Centrinės bibliotekos saugykla – uždaras fondas, knygas skaitytojai užsako internetu, išduodama į namus.
  • Interneto, grupinių studijų skaityklos.

Bibliotekoje esančių leidinių paieška atliekama elektroniniame kataloge adresu http://mru.library.lt . Būtina atkreipti dėmesį į knygos saugojimo vietą ir šifrą. Jei leidinio elektroniniame kataloge nėra, reiškia biblioteka šio leidinio neturi. 

Skaitytojai aptarnaujami ir knygos pradedamos išduoti nuo rugsėjo 1 dienos.
Vienu metu skaitytojas gali turėti ribotą knygų skaičių: bakalauro studijų - ne daugiau 15 knygų, magistro studijų - 20 (neatsižvelgiant į studijuojamų programų skaičių).
Laisvus leidinius, kurių saugojimo vieta kataloge nurodyta "Abonementas", skaitytojai susiranda patys abonemento atvirame fonde.
Knygos išduodamos pateikus galiojantį studento pažymėjimą arba asmens dokumentą.
Bibliotekos knygų naudojimosi terminus skaitytojas prasitęsia pats, internetu.   Prasitęsti knygos naudojimosi laiko negalima tuomet, kai knyga yra užsakyta kito skaitytojo.

Pasiskolintą leidinį būtina grąžinti nurodytu laiku. Delspinigiai už bibliotekos leidinių negrąžinimą nurodytu laiku pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos, pasibaigus leidinio išdavimo terminui, 10 ct už kiekvieną uždelstą abonemento darbo dieną kiekvienam negrąžintam leidiniui.
Leidinių pratęsimas ir išdavimas blokuojamas delspinigių sumai viršijus 20 Lt. Daugiau informacijos apie skaitytojų aptarnavimo tvarką - bibliotekos svetainės rubrikoje „Informacija skaitytojui. Skaitytojo ABC“.

Prisijungimas prie bibliotekoje esančių kompiuterių autorizuotas. Kompiuteriais skaitytojai gali naudotis tik aktyvavę MRU studentų elektroninį paštą. Jungiantis prie kompiuterių vartotojo vardas (User name) yra MRU studentų e. pašto vartotojo vardas, slaptažodis (Password) - MRU studentų e. pašto slaptažodis, domenas (Log on to) - STUD.

Visoje bibliotekoje veikia Universiteto bevielis tinklas Eduroam.

Bibliotekoje yra kopijavimo aparatai, įdiegta savarankiško spausdinimo sistema.

Kviečiame į ekskursiją po biblioteką .

Bibliotekos struktūra:
Centrinių rūmų biblioteka (Ateities g.20, Vilnius)
Bibliotekos skyrius I rūmuose (Valakupių g.5, Vilnius)
Viešojo saugumo fakulteto biblioteka (Maironio g.27, Kaunas)

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747