Naujienos

American Psychological Association duomenų bazės (iki 2013 m. gegužės 15 d.)

ebscopsy Turime prieigą prie Amerikos Psichologų Asociacijos (American Psychological Association) duomenų bazių per EBSCOhost platformą:
PsycTESTS – psichologijos testai ir vertinimai;
PsycEXTRA – ataskaitos, konferencijų pranešimai, informaciniai biuleteniai, žurnalų, laikraščių straipsniai psichologijos klausimais;
PsycCRITIQUES – psichologijos knygų, populiarių filmų apžvalgos.
Daugiau informacijos (anglų k.)