Paslaugos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas


A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž

D
Darbas skaityklose
Darbo vietų rezervacija

E
Elektroninis paštas

I
Informacija apie paimtas ir užsakytas knygas
Informacijos paieškos strategija
Įmokos už bibliotekos paslaugas 

J
Jūsų pasiūlymai     

K
Klausk
Knygų išdavimas abonemente
Knygų grąžinimas
Knygų paieška
Knygų pratęsimas
Knygų trumpalaikis išdavimas
Knygų užsakymas
Kompiuterinių darbo vietų užimtumas
Konsultacijos dėl baigiamųjų darbų pateikimo į eLABa talpyklą
Konsultacijos registruojantiems mokslo publikacijas 

L
Lankytojų (ne MRU bendruomenės narių) aptarnavimas (mokama paslauga)  
Leidinio šifras
Literatūros sąrašo sudarymas dėstytojams
Literatūros sąrašo sudarymas Jūsų rašto darbo tema (mokama paslauga)  

M
Mokestis už laiku negrąžintas knygas
Mokymai
Mokslometrijos rodiklių pateikimas    

P
Pailgintas bibliotekos darbo laikas (nuo 19:00 val.)
Pasiūlyk knygą
Paslaugos Viešojo saugumo fakulteto bibliotekoje        
Prisijungimas prie duomenų bazių iš namų
Prisijungimas prie kompiuterių            
Prisijungimas prie Universiteto belaidžio tinklo        
Prisijungimas prie Universiteto belaidžio tinklo lankytojams (ne MRU bendruomenės nariams) (mokama paslauga) 

S  
Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas daugiafunkciniu įrenginiu (mokama paslauga)  
Specialiųjų poreikių naudotojams

Š  
Švaros pusdienis

T
Tarpbibliotekinis abonementas 
Teminio bibliotekininko konsultacija per Skype

U
Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją

V
Vaizdo įrašai

Darbas skaityklose

 • Savarankiškai suradus knygą elektroniniame kataloge, reikia atkreipti dėmesį, kurioje skaitykloje saugoma knyga ir užsirašyti jos šifrą.
 • Skaityklos darbuotojai knygų neieško, tik konsultuoja naudotojus, kaip ieškoti.
 • Leidiniai iš skaityklų į namus neišduodami.
 • Skaityklose būtina laikytis tylos, nekalbėti mobiliu telefonu ir išjungti jo garso signalą.

Darbo vietų rezervacija

 • Bibliotekos naudotojai, norėdami pasiruošti paskaitoms ar vykdyti dėstytojų užduotis, turi galimybę rezervuoti Grupinio darbo skaitykloje (I-017 kab.) esančių darbo stalų naudojimo laiką.
 • Naudotojas gali pats pasirinkti stalų naudojimo laiką arba atšaukti savo rezervaciją prisijungdamas prie laiko rezervavimo sistemos.
 • Vartotojo vardas yra MRU studentų el. pašto vartotojo vardas, slaptažodis - MRU studentų el. pašto slaptažodis.
 • 10 valandų – tai maksimalus laikas, kuriam galima rezervuoti stalo naudojimo laiką vienu metu.
 • Pasirinkus naudojimosi laiką būtina paspausti mygtuką „Išsaugoti“, kad rezervacijos veiksmas būtų užbaigtas.

Elektroninis paštas

 • Aktualūs bibliotekos pranešimai apie įvykdytus knygų užsakymus, grąžinimo laiką ir panašiai siunčiami elektroniniu paštu.
 • Visiems Universiteto studentams sukurtas elektroninis paštas, kurį studentai turi aktyvuoti MRU elektroninio pašto sistemoje adresu https://stud.mruni.eu/.
 • Jei naudojate ne MRU studentų elektroninį paštą būtinai apie tai informuokite bibliotekos darbuotojus.
 • Rekomenduojame nurodyti tą elektroninį paštą, kurį nuolat tikrinate.
 • Savo paštą naudotojas gali aktyvuoti iš namų arba iš Universiteto fojė esančių kompiuterių.

Informacija apie paimtas ir užsakytas knygas

 • Informaciją apie savo paimtas ir užsakytas knygas, grąžinimo terminus, mokesčius, turėtas knygas galite rasti elektroniniame kataloge adresu http://mru.library.lt pasirinkę piktogramą „Prisijungti“.

Informacijos paieškos strategija

 • Paslauga teikiama Mykolo Romerio universiteto studentams.
 • Paslauga užsakoma užpildant „Informacijos paieškos strategijos sudarymo užklausos formą". Užpildyta forma pateikiama arba siunčiama el. paštu teminiam bibliotekininkui.
 • Parengtoje informacijos paieškos strategijoje nurodoma kokius mokslinės informacijos paieškos įrankius ir šaltinius studentas turėtų naudoti, kokius pasirinkti reikšminius žodžius ir kaip suformuluoti paieškos užklausą.
 • Užklausa įvykdoma per 5 darbo dienas.
 • Studentui pageidaujant, pagal sudarytą paieškos strategiją, teikiamos individualios konsultacijos.

Įmokos už bibliotekos paslaugas 

Įmokas už bibliotekas paslaugas galima susimokėti:
  • grynaisiais pinigais FoxBox terminale (Centrinių rūmų I korpuso I aukšto fojė), ekrane pasirinkus „Įmokos už bibliotekos paslaugas". FoxBox terminalas priima eurus (popierinius ir geležinius) ir 5, 10, 20 ir 50 centų monetas. Maksimali grąža - 14 EUR.
  • pavedimu internetu ar bankų klientų aptarnavimo skyriuose:
  • AB Swedbank - LT85 7300 0100 0249 2590 
   Banko kodas - 73000 
   Įmokos kodas - 102962 
   Mokesčio pavadinimas - „už bibliotekos paslaugas”
  • AB SEB bankas - LT95 7044 0600 0773 4526 
   Banko kodas - 70440 
   Įmokos kodas - 102962 
   Mokesčio pavadinimas - „už bibliotekos paslaugas”
  • AB DNB bankas - LT16 4010 0424 0354 4858 
   Banko kodas - 40100 
   Įmokos kodas - 102962  
   Mokesčio pavadinimas - „už bibliotekos paslaugas”
 • Informaciją apie sumokėtą mokestį būtina pristatyti bibliotekos darbuotojui arba atsiųsti (PDF arba JPG formatu) el. paštu abonementas@mruni.eu

Jūsų pasiūlymai

 • Tobulindami ar diegdami naujas paslaugas atsižvelgiame į Jūsų pageidavimus ir pastabas.
 • Išsakyti savo nuomonę galite užpildę „Jūsų pasiūlymai" formą.

Klausk

 • Paslaugos tikslas – suteikti naudotojams informaciją apie biblioteką ir jos teikiamas paslaugas.
 • Klauskite telefonu.
 • Klauskite el. paštu, užpildę užklausos formą. Priklausomai nuo klausimo sudėtingumo atsakymo el. paštu gali tekti palaukti nuo keleto valandų iki keleto dienų.
 • Klauskite interneto pokalbių programa „Skype“.
 • Klauskite individualioje konsultacijoje.

Knygų išdavimas abonemente

 • Knygas, kurių saugojimo vieta kataloge nurodyta „Abonementas“, naudotojai susiranda savarankiškai abonemento atvirame fonde.
 • Surastas knygas ir savo studento pažymėjimą ar darbuotojo pažymėjimą pateikite bibliotekos darbuotojui, kuris užfiksuos knygų išdavimą elektroniniame skaitytojo formuliare arba knygų išdavimą užregistruokite patys naudodamiesi savitarnos įrenginiu.
 • Užsakytų (rezervuotų) knygų išdavimą turite užregistruoti savitarnos įrenginiu patys arba kreiptis į bibliotekos darbuotoją.
 • Vienu metu galima turėti ribotą knygų skaičių: bakalauro studijų studentas - ne daugiau 20 knygų, magistro studijų studentas - 30 (neatsižvelgiant į studijuojamų programų kiekį).
 • Vėluojantiems grąžinti daugiau nei 2 knygas, blokuojamas knygų išdavimas.
 • Naudotojas neturi teisės išsinešti knygų iš bibliotekos, jei jų išdavimas neužfiksuotas elektroniniame skaitytojo formuliare.

Knygų grąžinimas

 • Knygas turite grąžinti nurodytu laiku. Grąžindami knygas turite pasitikslinti, ar tikrai grąžinote savo knygą.
 • Mokestis už bibliotekos knygų negrąžinimą nurodytu laiku pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos, pasibaigus knygos grąžinimo terminui:
 • už knygos negrąžinimą, kuri buvo  išduota  semestrui, skaičiuojamas 0,05 EUR mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną kiekvienai negrąžintai knygai.
 • už knygos negrąžinimą, kuri buvo  išduota trumpiau nei semestrui, skaičiuojamas 0,10 EUR mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną kiekvienai negrąžintai knygai.
 • Mokestis už negrąžintas bibliotekos knygas mokamas tik pagal bibliotekos darbuotojo pateiktą kvitą.
 • Apmokėjimą patvirtinantį dokumentą naudotojas turi pristatyti bibliotekos darbuotojui.
 • Išeidami akademinių atostogų ar laikinai nutraukę studijas turite grąžina visas knygas.

Knygų paieška

 • Norint surasti reikiamą knygą, reikia atlikti paiešką MRU bibliotekos elektroniniame kataloge adresu http://mru.library.lt ir atkreipti dėmesį į knygos saugojimo vietą ir šifrą.
 • Jei knygos nerandate elektroniniame kataloge, reiškia, biblioteka šios knygos neturi.

Knygų pratęsimas

 • Knygų naudojimosi terminus naudotojas gali prasitęsti internetu pats.
 • Sistema neleis prasitęsti naudojimosi termino, jeigu:
 • knyga yra užsakyta kito naudotojo;
 • vėluojama grąžinti 3 ir daugiau į namus paimtas knygas;
 • vėluojama grąžinti trumpalaikio išdavimo knygas;
 • mokesčio už laiku negrąžintas knygas suma siekia 9,90 Eur sumą.

Knygų trumpalaikis išdavimas

 • Trumpalaikis išdavimas – tai paslauga, suteikianti galimybę naudotojams išduoti knygas, kurios bibliotekos elektroniniame kataloge žymimos kaip neišduodamos į namus.
 • Šia paslauga gali naudotis visi Universiteto bendruomenės nariai, neturintys įsiskolinimų bibliotekai.
 • Paslauga teikiama nuo rugsėjo 10 d. iki birželio 23 d.
 • Knygos išduodamos nuo 18:00 val. iki 19:00 val., jeigu knygų tuo metu nenaudoja kitas naudotojas.
 • Išduotas knygas naudotojas privalo grąžinti į tą patį bibliotekos skyrių, kuriame jos buvo išduotos, ne vėliau kaip per 3 val. nuo kitos darbo dienos pradžios.
 • Vienu metu vienam naudotojui gali būti išduotos ne daugiau kaip dvi trumpalaikio išdavimo knygos.
 • Už laiku negrąžintas knygas skaičiuojamas 1 EUR mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną kiekvienai negrąžintai knygai.
 • Naudotojui, vėluojančiam grąžinti knygas vieną bibliotekos darbo dieną, apribojamas knygų išdavimas.
 • Enciklopedijos, albumai ir kiti informaciniai leidiniai, retos ir vertingos knygos į namus gali būti neišduodamos.

Knygų užsakymas

 • Knygas, kurių saugojimo vieta kataloge nurodyta „Centrinės b-kos saugykla“, reikia užsakyti elektroniniame kataloge adresu http://mru.library.lt.
 • Iš Saugyklos užsakytas knygas naudotojas pasiima ir grąžina Informaciniame stale (bibliotekos fojė).
 • Iš abonemento fondo internetu galima užsakyti (rezervuoti) knygas, išduodamas mėnesiui ir 2 mėnesiams, jeigu visi reikalingos knygos egzemplioriai yra išduoti.
 • Rezervuotos knygos lentynoje saugomos 3 dienas. Jei naudotojas per šį laiką nepasiima savo užsakymo, knyga atitenka pirmam užsakymų eilėje laukiančiam naudotojui.
 • Naudotojams informacija apie užsakymų įvykdymą ar jų panaikinimą siunčiama bibliotekos duomenų bazėje turimu MRU sukurtu arba naudotojo nurodytu asmeniniu elektroninio pašto adresu.
 • Užsakymo eilę naudotojas gali stebėti prisijungęs prie savo elektroninio formuliaro.

Kompiuterinių darbo vietų užimtumas

Konsultacijos dėl baigiamųjų darbų pateikimo į eLABa talpyklą

 • Remiantis universiteto rektoriaus įsakymu Nr. 1I-217 magistro baigiamieji darbai įvertinti „labai gerai“ ir „puikiai“ turi būti patalpinti į eLABa talpyklą.
 • Magistro baigiamieji darbai į eLABa talpyklą talpinami be licencinės sutarties. Licencinė sutartis pasirašoma elektroninėje studento studijų knygelėje.
 • Magistro baigiamojo darbo licencinės sutarties pasirašymo instrukcija.
 • Jungiantis adresu http://elaba.lvb.lt/ galima atlikti paiešką ir rasti į talpyklą pateiktus darbus. Darbo elektroninė versija prieinama tik tuo atveju, jei autorius davė sutikimą. Kitu atveju matomi tik darbo bibliografiniai duomenys ir santrauka.
 • Išsamesnė informacija teikiama tel. (8-5) 271 45709 arba el. paštu danguole@mruni.eu.

Konsultacijos registruojantiems mokslo publikacijas

Lankytojų (ne MRU bendruomenės narių) aptarnavimas

 • Lankytojai (ne Universiteto bendruomenės nariai) aptarnaujami tik bibliotekos skaityklose ir gali naudotis leidiniais, esančiais skaityklų atviruose fonduose. Jiems knygos į namus neišduodamos.
 • Lankytojai, norintys naudotis biblioteka, turi įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Skaitytojo pažymėjimo kaina - 20 EUR. Skaitytojo pažymėjimas galioja 1 metus.
 • Universiteto absolventams taikoma 50 % nuolaida.
 • Lankytojams, norintiems naudotis belaidžiu Universiteto tinklu, išduodami laikini prisijungimo duomenys.

Leidinio šifras

 • Šifras – leidinių žymėjimas, nurodantis jų vietą knygų lentynose.
 • Šifras yra ant leidinio viršelio nugarėlės.
 • Šifrą sudaro skyriaus numeris (pagal Universaliosios dešimtainės klasifikacijos sistemą, toliau UDK) ir autorinis ženklas. Skyriaus viduje knygos išdėliojamos abėcėlės tvarka pagal autorinį ženklą. Pirmiausia pagal lietuvių abėcėlę, toliau – lotynų (anglų, vokiečių ir kt.) ir kirilicos abėcėles.
 • Pvz. šifras 341 Ža-32. Skaičių seka 341 (pagal UDK – tarptautinė teisė) nurodo skyrių, kuriame reikia ieškoti knygos. Autorinis ženklas Ža-32 nurodo, kad knygos reikia ieškoti pagal lietuvišką abėcėlę prie Ž raidės. 

Literatūros sąrašo sudarymas dėstytojams

 • Universiteto dėstytojams ir mokslo darbuotojams literatūros sąrašas sudaromas nemokamai.
 • Sąrašas sudaromas per 10 darbo dienų.
 • Sąrašą sudaro teminiai bibliotekininkai socialinių ir humanitarinių mokslų temomis.
 • Paslauga užsakoma užpildant „Literatūros sąrašo sudarymo užklausos formą".
 • Užpildyta forma pateikiama arba siunčiama el. paštu teminiam bibliotekininkui.

Literatūros sąrašo sudarymas Jūsų rašto darbo tema (mokama paslauga)

 • Literatūros sąrašo sudarymas Jūsų rašto darbo tema - paslauga, teikiama studijuojantiems socialinius ir humanitarinius mokslus.
 • Sąrašas sudaromas per 10 darbo dienų, skubos tvarka – per 5 darbo dienas.
 • Paslaugos kaina studijuojantiems MRU – 50 EUR, skubos tvarka rengiamo sąrašo kaina – 100 EUR.
 • Paslaugos kaina ne MRU bendruomenės nariams - 75 EUR, skubos tvarka rengiamo sąrašo kaina - 150 EUR.
 • Paslauga užsakoma užpildant „Literatūros sąrašo sudarymo užklausos formą".
 • Užpildyta forma pateikiama arba siunčiama el. paštu teminiam bibliotekininkui kartu su mokėjimą patvirtinančiu dokumentu (PDF ar JPG formatu).
 • Literatūros sąrašas pradedamas rengti naudotojui pateikus mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Įmokų informacija.

Mokestis už laiku negrąžintas knygas

 • Mokestis už bibliotekos knygų negrąžinimą nurodytu laiku pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos, pasibaigus knygos grąžinimo terminui:
 • už knygos negrąžinimą, kuri buvo  išduota  semestrui, skaičiuojamas 0,05 EUR mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną kiekvienai negrąžintai knygai.
 • už knygos negrąžinimą, kuri buvo  išduota trumpiau nei semestrui, skaičiuojamas 0,10 EUR mokestis už kiekvieną uždelstą bibliotekos darbo dieną kiekvienai negrąžintai knygai.
 • Mokestis baigiamas skaičiuoti tik tuomet, kai knyga yra grąžinama. Siekiant išvengti nesusipratimų, mokestį prašome mokėti tiktai pagal bibliotekos darbuotojų pateiktą kvitą.
 • Informaciją apie sumokėtą mokestį būtina pristatyti bibliotekos darbuotojui arba atsiųsti (PDF arba JPG formatu) el. paštu abonementas@mruni.eu. Viešojo saugumo akademijos bibliotekai - vsabiblioteka@mruni.eu.
 • Mokesčiui pasiekus 9,90 EUR sumą yra blokuojamas knygų išdavimas.
 • Informaciją apie paimtas iš bibliotekos knygas, jų grąžinimo terminus bei mokestį už laiku negrąžintas knygas žiūrėkite adresu http://mru.library.lt pagrindiniame meniu pasirinkę žymą „Prisijungti“.
 • Įmokų informacija.

Mokymai

 • MRU biblioteka nuolat organizuoja naudotojų mokymus šiomis temomis:
 • „Akademinis raštingumas";
 • „Kaip rasti informaciją rašto darbui?";    
 • „Informacijos tvarkymo programos: Mendeley, Zotero";
 • „Kaip parengti gerą prezentaciją?";
 • „Atviroji prieiga" (akademiniam MRU personalui);
 • „Mokslometrija: kas tai?" (akademiniam MRU personalui);
 • „Pažintis su biblioteka. Mokslinės informacijos paieška elektroniniuose šaltiniuose“ (akademiniam MRU personalui).

Mokslometrijos rodiklių pateikimas

 • Mokslometrijos rodikliai – rodikliai padedantys įvertinti akademinės bendruomenės pasiektus mokslinius rezultatus
 • Paslauga teikiama Universiteto mokslo darbuotojams.
 • Mokslometrijos rodikliai teikiami iš bibliografinių citavimo duomenų bazių.
 • Biblioteka teikia:
 • autorių cituojamumo analizę – asmeninius autorių publikacijų cituojamumo rodiklius;
 • h-indeksą – autorių publikacijų cituojamumą;
 • žurnalų citavimo indeksą – žurnalo cituojamumą (impact factor);
 • mokslo krypties citavimo rodiklius – tos kategorijos žurnalų vidutinį cituojamumą;
 • citavimo žemėlapius – susijusius autorius ir straipsnius;
 • dažniausiai cituojamus socialinių ir humanitarinių mokslų krypties žurnalus.
 • Palyginimui gali būti pateiktas autoriaus h-indeksas iš duomenų bazės Google Scholar, naudojant mokslometrijos įrankį Publish or Perish (kadangi skirtingose duomenų bazėse pateikti mokslometrijos rodikliai gali skirtis).
 • Užklausos užsakymai pateikiami el. pašto adresu natalija.popkova@mruni.eu, tel. (8-5) 271 4667.

Pailgintas bibliotekos darbo laikas (nuo 19:00 val.)

 • Nakties metu bibliotekos paslaugomis gali naudotis tik naudotojai, turintys galiojantį studento, skaitytojo arba darbuotojo pažymėjimą.
 • Biblioteka galima naudotis tik studijų ir mokslo tiriamojo darbo tikslais.
 • Pailgintas bibliotekos darbo laikas prasideda nuo19:00 val. Naudotojai įleidžiami iki 24:00 val. 
 • Pailgintas bibliotekos darbo laikas netaikomas švenčių išvakarėse ir švenčių dienomis.
 • Naudotojai, atėję į biblioteką dirbti nakties metu, budinčiam darbuotojui pateikia galiojantį studento ar skaitytojo pažymėjimą.
 • Nakties metu naudotojai dirba savarankiškai, konsultacijos jiems neteikiamos. 

Pasiūlyk knygą

 • Paslauga teikiama MRU dėstytojams ir studentams, norintiems dalyvauti fondo komplektavimo procese.
 • Užpildę „Leidinio užsakymo formą", galite pasiūlyti bibliotekai įsigyti knygą, reikalingą Jūsų studijoms ar mokslinei veiklai.
 • Prieš pildydami leidinio užsakymo formą turite patikrinti el. kataloge, ar Jūsų pageidaujamos knygos nėra bibliotekos fonduose.
 • Studentai pateikdami užsakymą turi nurodyti dėstytoją, su kuriuo užsakymas yra suderintas.
 • Jei knygų užsakoma daugiau arba jos yra labai brangios, pildoma Knygų užsakymo paraiška.
 • Užpildyta knygų užsakymo paraiška siunčiama elektroniniu paštu jalmone@mruni.eu ir išspausdinta su parašu pristatoma bibliotekos Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėjai Almonei Jakubčionienei: Ateities g. 20, I-103 kab., tel. (8-5) 271 4724.

Paslaugos Viešojo saugumo fakulteto bibliotekoje

Prisijungimas prie duomenų bazių iš namų

 • Universiteto bendruomenės nariai turi galimybę namuose jungtis prie bibliotekos prenumeruojamų užsienio visateksčių duomenų bazių naudojantis nuotolinio prisijungimo prie prenumeruojamų duomenų bazių sistema EZproxy.
 • Prisijungimui prie sistemos universiteto darbuotojai naudoja tuos pačius duomenis kaip ir jungiantis prie MRU tinklo kompiuterių. Studentai naudoja tuos pačius duomenis kaip jungiantis prie MRU studentų el. pašto dėžutės.

Prisijungimas prie kompiuterių

 • Bibliotekoje esančiais kompiuteriais naudotojai galės naudotis tik tuomet, kai aktyvuos MRU studentų elektroninį paštą.
 • Jungiantis prie kompiuterių vartotojo vardas (User name) yra MRU studentų el. pašto vartotojo vardas, slaptažodis (Password) - MRU studentų el. pašto slaptažodis, domenas (domain) - STUD.
 • Jungiantis prie kai kurių kompiuterių domenas STUD rašomas prieš vartotojo vardą ir atskiriamas pasviruoju brūkšniu, pvz.: stud\ MRU studentų el. pašto vartotojo vardas.

Prisijungimas prie Universiteto belaidžio tinklo 

 • Prie belaidžio Universiteto tinklo gali jungtis visi Universiteto studentai ir darbuotojai, turintys prisijungimo prie kompiuterinės sistemos vardą ir slaptažodį.
 • Prisijungimas prie belaidžio kompiuterių tinklo MRU:
 • Vartotojo vardas: MRU el. pašto vartotojo vardas (iki @)
 • Slaptažodis: MRU el. pašto slaptažodis
 • Domenas: Student
 • Prisijungimas prie belaidžio tinklo Eduroam:
 • Vartotojo vardas: MRU el. paštas
 • Slaptažodis: MRU el. pašto slaptažodis
 • Domenas: Student

Prisijungimas prie Universiteto belaidžio tinklo lankytojams (ne MRU bendruomenės nariams) 

 • Lankytojams, norintiems naudotis belaidžiu Universiteto tinklu, išduodami laikini prisijungimo duomenys:
 • 7 d. kaina – 4 EUR
 • 1 mėn. kaina  – 8 EUR
 • 3 mėn. kaina  – 12 EUR
 • 6 mėn. kaina  – 16 EUR
 • 12 mėn. kaina  – 20 EUR
 • Prisijungimo duomenys suteikiami per 2-3 d.d. lankytojui pateikus prašymą ir mokėjimą patvirtinantį dokumentą (Įmokų informacija).
 • Universiteto absolventams taikoma 50 % nuolaida.
 • Prašymas ir apmokėjimo informacija pateikiama bibliotekos darbuotojui arba gali būti siunčiama el. paštu abonementas@mruni.eu

Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas daugiafunkciniu įrenginiu (mokama paslauga)

 • Bibliotekoje veikia savarankiško spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo sistema daugiafunkciniais įrenginiais.

 • Apmokėti už paslaugą galima:

 • išankstinio apmokėjimo kvitu (1 €, 2 € arba 5 € vertės. Kvitą galima nusipirkti Universiteto Foxbox terminale. Kodą atsiųs SMS žinute arba nurodytu e. pašto adresu);

 • Nespalvotos A4 vienpusės kopijos ir A4 spausdinto lapo kaina – 0,04 EUR, spalvotos A4 vienpusės kopijos ir A4 spausdinto lapo kaina – 0,29 EUR.
 • Nespalvotos A3 vienpusės kopijos ir A3 spausdinto lapo kaina – 0,08 EUR, spalvotos A3 vienpusės kopijos ir A3 spausdinto lapo kaina – 0,58 EUR (įrenginys prie Mažosios skaityklos).
 • Lapo skenavimo kaina - 0,01 EUR.
 • Spausdinimas galimas iš:
 • kompiuterių, esančių bibliotekoje (File-Print);

 • savitarnos sistemos tinklalapyje https://print.mruni.eu (ne tik iš bibliotekos kompiuterių);

 • iš MRU e. pašto išsiųsti spausdintiną dokumentą kaip prisegtuką adresu print@mruni.eu;

 • USB laikmenos (tik PDF formato dokumentai).

 • Jei dokumente bus lapų su spalvotu spaudu – tuos lapus įrenginys spausdins spalvoto spaudo įkainiu.
 • Baigus darbus būtina išsiregistruoti iš savo paskyros. Jei nevykdomi jokie darbai, sistema automatiškai išregistruoja po 180 sekundžių. Universitetas neatsako, jei sąskaita pasinaudos kitas vartotojas.

Specialiųjų poreikių naudotojams

 • Didžiojoje skaitykloje (I-04 kab.) įrengtos 6 darbo vietos (iš jų 2 - kompiuterizuotos) regos ir judėjimo negalią turintiems naudotojams:
 • specializuota ergonomiška kėdė su rankų atramų aukščio, vertikalaus pasvirimo, atramos pasvirimo kampo reguliavimu;

 • specializuotas reguliuojamo aukščio stalas;

 • 3 specializuoti pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai.

 • Skaitykloje galima naudotis:
 • stacionaria elektronine vaizdo didinimo priemone TOPAZ XL XD 24", ekrane atvaizduojančia padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą;

 • elektroniniu Brailio rašto įtaisu ESYS 1.04.

Švaros pusdienis

 • Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį bibliotekoje švaros pusdienis.
 • Švaros pusdienį biblioteka naudotojų neaptarnauja.
 • Per švaros pusdienį redaguojamas skaityklų ir abonemento fondas, atnaujinami naudotojų duomenys bibliotekos duomenų bazėje.

Tarpbibliotekinis abonementas

 • Tarpbibliotekinis abonementas (toliau TBA) – abonementas, leidžiantis bibliotekai tarpininkaujant naudotis leidiniais, atsiunčiamais iš kitų bibliotekų.
 • TBA paslaugomis turi teisę naudotis MRU bendruomenės nariai, turintys Lietuvos studento pažymėjimus ar darbuotojo pažymėjimus bei neturintys įsiskolinimų bibliotekai.
 • Už TBA paslaugas sumoka MRU. Naudotojas moka už Tarptautinio TBA paslaugą – po 5 EUR už kiekvieną dokumentą, atsiųstą iš užsienio šalių bibliotekų. 
 • Užsakomi ir atsiunčiami tik tie leidiniai, kurių neturi Vilniaus miesto bibliotekos.
 • Leidinius galima užsakyti el. paštu interlibrary-loan@mruni.eu arba bibliotekos TBA skyriuje (C-I-021) užpildant nustatytą užsakymo formą.
 • Užsakymai yra įvykdomi per 14-30 kalendorinių dienų.
 • Pateiktas užsakymas negarantuoja leidinio gavimo.
 • Leidinius, gautus per TBA, galima skaityti tik bibliotekos skaityklose.

Teminio bibliotekininko konsultacija per Skype

 • Teminio bibliotekininko konsultacija per Skype teikiama MRU bendruomenės nariams mokslinės informacijos paieškos klausimais.
 • Tai konsultavimo būdas, kai naudotojui kartu su žodine informacija yra rodomas kompiuterio darbalaukio ekranas.
 • Dėl konsultacijos su teminiu bibliotekininku susisiekiama skambinant arba siunčiant žinutę per Skype programą.
 • Mūsų Skype paskyra: MRUbiblioskype.
 • Konsultacijos teikiamos teminių bibliotekininkų darbo laiku. Konsultacijos trukmė – iki 45 min.
 • Konsultacijos laiką galima suderinti iš anksto el. paštu konsultacija@mruni.eu arba užpildant „Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją formą".

Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją

 • Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją – paslauga leidžianti užsisakyti individualią 45 min. konsultaciją.
 • Paslauga teikiama tik MRU dėstytojams ir studentams.
 • Konsultaciją galima užsisakyti užpildant „Užsisakyk bibliotekininko konsultaciją formą“.
 • Su naudotoju susisiekiama ir susitariama dėl susitikimo per 2 darbo dienas.
 • Susitikimo vietą (bibliotekos padalinį) naudotojas nurodo pildydamas paslaugos užsakymo formą.
 • Konsultacijos tikslą naudotojas pasirenka iš užsakymo formoje pateikto sąrašo. Jeigu sąraše neranda tinkamo apibūdinimo, turi pasirinkti „Kita" ir jį įrašyti.

Vaizdo įrašai

 • Bibliotekos paskaitų ir pristatymų vaizdo įrašus rasite puslapyje Videobiblioteka arba bibliotekos „YouTube“ kanale.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747