Vartotojų aptarnavimo ir ugdymo skyrius

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas


Centrinių rūmų biblioteka
Ateities  g. 20, LT-08303 Vilnius

Abonementas

Ateities  g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: I-020
El. p.: abonementas@mruni.eu
 • Skaitytojų registravimas ir leidinių išdavimas
 • Konsultavimas informacijos paieškos klausimais
 •  Atsiskaitymo lapelių pasirašymas
 • 18 kompiuterinių darbo vietų

Didžioji skaitykla

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: I-04
 • Teisės, vadybos ir administravimo, sociologijos, ekonomikos, psichologijos, filosofijos, edukologijos, informatikos ir kitų mokslo šakų literatūra bei informaciniai leidiniai
 • Skaitykloje leidiniai išdėstyti pagal mokslo sritis
 • 12 kompiuterinių darbo vietų

Ilgoji skaitykla

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: I-011  
 • Politikos, kalbotyros, filologijos, istorijos, Europos Sąjungos kolekcijos leidiniai, einamųjų metų periodiniai leidiniai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir kt. kalbomis
 • skaitykloje leidiniai išdėstyti pagal specialią literatūros klasifikaciją
 • 36 darbo vietos, 5 iš jų - kompiuterinės

Dėstytojų skaityklos

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: I-011, Kab.: I-209

 • Skaityklos, skirtos universiteto pedagoginiam personalui
 • 8 kompiuterinės darbo vietos I-011 skaitykloje ir 13 kompiuterinių darbo vietų I-209 skaitykloje

Mažoji skaitykla

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: I-012
 • Vroclavo universiteto kolekcija
 • Prancūzijos centro kolekcija
 • Nobelio premijos laureatų knygos
 • Kinijos ambasados dovana
 • Indijos Respublikos ambasados dovanotos knygos
 • Japonijos kolekcija

Grupinių studijų skaityklos

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: I-015, I-017

Socialinių mokslų jaunųjų mokslininkų mokslinių tyrimų laboratorija-skaitykla „Bičių avilys“

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Kab.: I-016
 • „Bičių avilys" - vieta universiteto doktorantams ir jauniesiems mokslininkams planuoti naujus tyrimus, aptarti juos su kolegomis arba tiesiog surengti mokslines diskusijas aktualiais klausimais, susėdant aplink diskusijų stalą
 • 15 kompiuterinių darbo vietų, penkiuose iš jų įdiegta statistinių duomenų apdorojimo programa SPSS 16 for Windows Base