Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupė

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupės atsakingas asmuo       
Nomeda Gaidelė
Kab.: I-010
Tel.: (85) 271 4540
El. paštas: nomeda@mruni.eu
Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius 

Vartotojų aptarnavimo ir konsultavimo grupė registruoja bibliotekos lankytojus, teikia konsultacijas Informacijos stale, elektroniniu paštu, telefonu. Bendruomenės nariams rezervuoja skaityklas, leidinius, padeda atlikti jų paiešką, teikia konsultacijas kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo klausimais ir aptarnauja techniką. Teikia pagalbą Informacijos paslaugų ir ugdymo grupei vertinant informaciją, susijusią su akademiniu rašymu, rengiant pirmo kurso įvadines paskaitas apie biblioteką. Grupėje ruošiamos naujų leidinių, teminės ir meno parodos, vyksta jų pristatymai, organizuojami susitikimai su rašytojais, visuomenės veikėjais. 

Grupės darbuotojai:
 • Registruoja lankytojus ir administruoja bibliotekos informacinę sistemą (BIS - Aleph).
 • Informuoja apie bibliotekos teikiamas paslaugas, tvarką, atsako į pateiktus klausimus el. paštu, telefonu.
 • Konsultuoja, kaip atlikti paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge.
 • Administruoja ir registruoja įmokas už mokamas paslaugas.
 • Skolina dokumentus bei kontroliuoja jų grąžinimo terminus, teikia įvairiapusę statistiką.
 • Užsako dokumentus iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų per tarpbibliotekinį (TBA) ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą (TTBA) bei koordinuoja jų vykdymą.
 • Skaitmenina ir redaguoja leidinius Tikslinei grupei, universiteto mokslo darbuotojams ir bibliotekos archyvui, sudaro sutartis su autoriais.
 • Atrenka nurašymui susidėvėjusias knygas.
 • Tvarko abonementui bei skaitykloms priskirtus dokumentus.
 • Prižiūri kompiuterinę ir organizacinę techniką.
 • Atlieka teikiamų paslaugų kokybės vertinimą bei plėtros krypčių tyrimus.
 • Užtikrina aptarnaujančio personalo kompetencijų palaikymą ir projektuoja jų plėtros kryptis.
 • Įgyvendina bibliotekos naudotojų informacinio raštingumo gebėjimų ugdymą.
 • Prižiūri tvarką bibliotekos erdvėse bei knygų saugykloje.
 • Administruoja naudojimąsi rezervuojamomis darbo vietomis, patalpomis ir kilnojamąja įranga.
 • Kuruoja stažuotojus, praktikantus ir savanorius, besigilinančius į naudotojų aptarnavimo procesus.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747