Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas


Informacijos paslaugų ir ugdymo grupės atsakingas asmuo        
Albertas Olechnovičius
Kab.: I-037
Tel.: (85) 271 4726
El. paštas: olex@mruni.eu
Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius 

Informacijos paslaugų ir ugdymo grupė bendradarbiauja su akademiniais padaliniais, ugdo studentų ir darbuotojų informacinį raštingumą, teikia akademinę paramą studijuojantiems, vykdo bibliotekos informacijos sklaidą ir pristato bibliotekos išteklius Universiteto bendruomenei bei svečiams.

Grupės darbuotojai: 
 • Komunikuoja su kuruojamais akademiniais padaliniais tirdami studentų ir mokslo  darbuotojų informacinius poreikius, teikdami naudingą dalykinę informaciją.
 • Rengia ir veda bibliotekos mokymus pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį arba pagal poreikį. Veda įvadinius bibliotekos mokymus Lietuvos ir tarptautiniams studentams.
 • Konsultuoja informacijos paieškos, atrankos, išsaugojimo, panaudojimo ir kitais klausimais.
 • Dalyvauja paskaitose pristatydami biblioteką ir jos teikiamas paslaugas, elektroninius mokslinės informacijos išteklius bei bibliografinės informacijos išsaugojimo ir panaudojimo programas.
 • Veda pažintines ekskursijas po biblioteką Universiteto bendruomenės nariams ir svečiams (lietuvių ir užsienio kalbomis). Pristato bibliotekos išteklius ir paslaugas studijų programų ekspertinio vertinimo metu.
 • Vykdo temines bibliografines užklausas, sudaro teminius literatūros sąrašus. Rengia informacijos paieškos strategijas.
 • Renka, analizuoja, sistemina ir bibliotekos interneto svetainėje pateikia specializuotus teminius mokslinės informacijos išteklius. 
 • Testuoja informacijos paieškos sistemas ir teikia siūlymus prieigos prie jų įsigijimui ir naudojimui.
 • Administruoja bibliotekos interneto svetainę. Vykdo bibliotekos informacijos sklaidą socialiniuose tinkluose.
 • Rengia naudojimosi elektroninės informacijos ištekliais ir kitą informacinę bei metodinę medžiagą.
 • Ieško ir atrenka projektų kvietimus finansuojamoms veikloms vykdyti.
 • Bendradarbiaudami su aplinkinių rajonų mokyklomis veda kultūrinius-edukacinius užsiėmimus mokiniams. 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747