Informacijos išteklių formavimo grupėInformacijos išteklių formavimo grupės atsakingas asmuo  
Almonė Jakubčionienė 
Kab.: I-103 
Tel.: (85) 271 4724 
El. paštas: jalmone@mruni.eu 
Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius 

Informacijos išteklių grupė formuoja bibliotekos tradicinių ir elektroninių išteklių fondą bei organizuoja prieigą prie jų bibliotekos informacinėje sistemoje. 

Grupės darbuotojai: 
  • Formuoja bibliotekos informacijos išteklių fondą ir derina strategiją, atitinkančią Universiteto studijų programas, mokslinių tyrimų kryptis bei akademinės bendruomenės poreikius. 
  • Vykdo informacijos išteklių atranką, teikia paraiškas viešiesiems pirkimams bei atsako už šių išteklių gavimą, jų prieinamumą bendruomenei.
  • Atrenka ir priima leidinius iš privačių asmenų, įvairių organizacijų, valstybės institucijų.
  • Rengia gautų tradicinių ir elektroninių leidinių metaduomenis bibliotekos informacinėje sistemoje: kataloguoja, sistemina, dalykina, techniškai apipavidalina.
  • Atrenka, derina su akademine bendruomene ir vykdo leidinių nurašymo darbus.
  • Atsako už bibliotekos fondo bendrosios apskaitos dokumentų pildymą: vykdo gautų ir nurašytų informacijos išteklių apskaitą. Pateikia išteklių pokyčių ir panaudos statistinius duomenis. 
  • Pristato naujai gautus leidinius bibliotekos internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, bibliotekos naujienlaiškyje. 
  • Formuojant informacijos išteklių fondą, tiria Universiteto bendruomenės poreikius. Planuoja informacijos išteklių įsigijimą: rengia kalendorinių metų išlaidų planą jiems įsigyti.
  • Analizuoja Universiteto partnerių bei modernių užsienio bibliotekų išteklių formavimo patirtį, inicijuoja ir teikia siūlymus skyriaus veiklos plėtimui ir gerinimui.