Leonardo da Vinči

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

 

Leonardo da Vinči fondo mobilumo projektas  "Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose"
                         

Laimėtas Leonardo da Vinči fondo finansavimas MRU bibliotekos ir Tarptautinių ryšių ir studijų centro ruoštam mobilumo projektui „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose“.
Mykolo Romerio universiteto biblioteka, kartu su Klaipėdos universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Helsinkio universiteto (Suomija), Jyvaskylos universiteto (Suomija), Hamburgo-Harburgo technikos universiteto (Vokietija), Valstybine ir universitetine (Arhus, Danija), Vroclavo universiteto (Lenkija) bibliotekomis bei Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, dalyvavo 2006 m. Leonardo da Vinči skelbtame mobilumo projektų konkurse ir laimėjo finansavimą MRU ruoštam projektui „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose“.
Pagal šį Leonardo da Vinčio programos mobilumo projektą Nr. LT/06/PL/3/1015 „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose“ net 6 jauni  MRU bibliotekos darbuotojai turės galimybę 9 savaites stažuotis užsienio šalių- partnerių bibliotekose, siekdami: 1) susipažinti su užsienio šalių partnerių darbo su moderniomis informacinėmis technologijomis patirtimi, pritaikant jas elektroninės informacijos bibliotekose organizavimui, sklaidai bei panaudojimui; 2) įgyti praktinių žinių, padedančių gerinti skaitytojų aptarnavimo kokybę, mokslinės elektroninės informacijos pateikimą vartotojams, ugdyti skaitytojų informacinį raštingumą; 3) padėti bibliotekų darbuotojams suvokti aktyvaus, pozityvaus požiūrio į vartotoją /skaitytoją svarbą tuo formuojant teigiamą profesinį įvaizdį bei gerinant santykius su skaitytojais; 4) remiantis gerąja užsienio šalių bibliotekų patirtimi gerinti Lietuvos bibliotekų organizacinę kultūrą, vidinę bei išorinę komunikaciją.
Pagal projektą planuojama organizuoti 2006 m. spalio- lapkričio mėn. (stažuotės Suomijoje- Helsinkyje, Danijoje) ir 2007 m. sausio- vasario mėn. (stažuotė Vokietijoje, Suomijoje- Jyvaskyloje, Lenkijoje) stažuotes užsienio šalių bibliotekose.

Projekto pradžia: 2006 m. rugpjūčio 1 d.
Rugpjūčio 25 d. MRU bibliotekoje vyko darbuotojų, pageidavusių dalyvauti šiame mobilumo projekte, atranka. Į stažuotes vykti atrinktos šios bibliotekos darbuotojos: Inga Černiauskaitė, Loreta Maciulevičiūtė, Irena Sidabraitė, Lina Saladžiuvienė, Aušra Skabeikytė ir Milda Marcinkevičiūtė.

 • Kultūrinio - kalbinio parengimo kursai

Rugsėjo 18 – 26 d. Mykolo Romerio universitete vyko pagal projektą planuoti intensyvūs pedagoginio - kultūrinio ir kalbinio parengimo kursai, kurių metu vyksiantys į stažuotes bibliotekų darbuotojai tobulino savo užsienio (anglų arba vokiečių) kalbos žinias bei susipažino su užsienio šalių- partnerių kultūra, tradicijomis, pagrindinių priimančiųjų organizacijų kultūra.

 • Stažuočių Arhus valstybinėje ir universitetinėje bibliotekoje (Danija) ir Helsinkio socialinių mokslų bibliotekoje (Suomija) pristatymas

Gruodžio 15 d. Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje įvyko bibliotekos darbuotojų - bibliotekininkės Mildos Marcinkevičiūtės ir informacijos paslaugų specialistės Aušros Skabeikytės, grįžusių iš 9 savaičių trukmės stažuočių pagal Leonardo da Vinči mobilumo projektą „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose“ pristatymas.
M.Marcinkevičiūtė, kuri stažavosi Arhus valstybinėje ir universitetinėje bibliotekoje (Danija), ir A.Skabeikytė, kuri stažavosi Helsinkio socialinių mokslų bibliotekoje (Suomija), dalinosi savo įspūdžiais ir patirtimi, įgyta šiose užsienio šalių bibliotekose, rodė parsivežtas skaidres bei informacinę-vaizdinę medžiagą, atsakinėjo į MRU bibliotekos darbuotojų bei bibliotekos vadovybės klausimus.

 • Stažuotės įspūdžiai iš Helsinkio universiteto bibliotekos Suomijoje
 • Stažuotės įspūdžiai iš Arhus valstybinės ir universitetinės bibliotekos Danijoje
 • Atsiliepimai apie stažuotę Suomijoje suomių kalba.

 • Kovo 29 d. vyko antrojo projekto etapo  dalyvių stažuočių pristatymas universiteto bendruomenei

Kovo 29 d. vyko antrojo projekto "Skaitmenininė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose" etapo  dalyvių stažuočių pristatymas universiteto bendruomenei.

Pranešimus skaitė Lina Saladžiuvienė ir Jurgita Levickienė "Stažuotė Jyvaskylos universiteto bibliotekoje", Loreta Maciulevičiiūtė "Modernių technologijų panaudojimas komunikacijai su vartotojais", Inga Černiauskaitė "Informacijos vartotojo informacinio raštingumo ugdymas Vokietijos universitetų bibliotekose", Irena Dargienė "Informacijos paieškos sistema Vokietijos bibliotekose"

Įspūdžiai iš stažuotės Vokietijoje

Mykolo Romerio universiteto biblioteka kartu su Klaipėdos universiteto biblioteka, Vilniaus Gedimino technikos universiteto biblioteka ir Vilniaus pedagoginio universiteto biblioteka 2006 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo vykdyti ES Leonardo da Vinčio mobilumo projektą “Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose”. Projekto tikslai – susipažinti su užsienio bibliotekų patirtimi informacinių technologijų ir informacijos skaitmenizavimo srityje, įgyti teorinių ir praktinių žinių, kaip mokslo ir studijų procese elektroninė informacija pateikiama vartotojams, kokiomis priemonėmis ugdomas skaitytojų informacinis raštingumas, taip pat kelti profesinę kvalifikaciją ir informacijos specialisto kompetenciją.
Projekto partneriai – Suomijos (Helsinkio universiteto biblioteka ir Jyvaskylos universiteto biblioteka), Danijos (Arhus valstybinė ir universitetinė biblioteka), Lenkijos (Vroclavo universiteto biblioteka) ir Vokietijos universitetų bibliotekos.
Pagal šį projektą stažuotei į Vokietiją išvyko trys MRU bibliotekos darbuotojos – Irena Dargienė, Inga Černiauskaitė, Loreta Maciulevičiūtė. Projekto partneriai Vokietijoje – Šiaurės Vokietijos universitetų bibliotekos: Hamburgo-Harburgo technikos universiteto biblioteka, Rostoko universiteto biblioteka, Kylio universiteto biblioteka.
Stažuotė vyko 9 savaites. Gavus finansavimą iš Bibliothek & Information International vasario 28 d. – kovo 6 d. buvo sudaryta galimybė aplankyti Bremeno (Informacijos išteklių centras, Tarptautinis Bremeno universitetas; Bremeno valstybinė ir universiteto biblioteka), Hanoverio (Vokietijos nacionalinė mokslo ir technologijų biblioteka) ir Berlyno (Technikos universiteto biblioteka; Valstybinė Berlyno biblioteka; Filologijos biblioteka, Laisvas Berlyno universitetas) bibliotekas.
Stažuotės metu įgyta daug praktinių žinių, kaip optimaliai organizuoti elektroninės informacijos srautus, kaip kuriami įvairūs prieigos metodai prie elektroninės informacijos šaltinių, kaip gerinama skaitytojų aptarnavimo kokybė, kokiomis priemonėmis ugdomas skaitytojų informacinis raštingumas. Svarbu pažymėti, kad Vokietijos universitetų bibliotekos aktyviai dalyvauja visame studijų procese. Analizavome skirtingų bibliotekų patirtį įgyvendinant e-mokymus.
Susipažinta su modernių programinių įrankių (Wiki, RSS) panaudojimu teikiant bibliotekines paslaugas ir gerinant vidinę/išorinę komunikaciją, naujienų kūrimu (Podcast) ir rinkodaros instrumentais bibliotekose.
Susipažinta su bibliotekinės programos OCLCPICA LBS3 funkcijomis, atviros prieigos leidiniais ir mokslinių publikacijų saugyklomis, e-periodinių leidinių biblioteka ir e-duomenų bazių portalu.
Ši stažuotė mums suteikė puikią galimybę patobulinti savo profesinius įgūdžius ir įgyti naujų teorinių ir praktinių žinių.
Įspūdžiai iš Jyvaskylos (Suomija) universiteto bibliotekos.

 

 • Rezultatų sklaidos seminaras pagal Leonardo da Vinčio mobilumo projektą

Gegužės 8 d. vyko rezultatų sklaidos seminaras pagal Leonardo da Vinči mobilumo projektą Nr. LT/06/PL/3/1015 „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose“. Seminare gausiai dalyvavo Lietuvos universitetų bibliotekų darbuotojai, užsienio partnerių, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos atstovai. Projekto partneriai pristatė savo bibliotekas, o 14 keturių bibliotekų darbuotojų papasakojo apie stažuočių metu įgytą patirtį.
Mobilumo projektą „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose“ pagal Leonardo da Vinči programą inicijavo Mykolo Romerio universitetas. Projekte dalyvavo ir naujos patirties sėmėsi mūsų Universiteto bei Klaipėdos universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekų darbuotojai. Projekto partneriai – Suomijos (Helsinkio universiteto biblioteka ir Jyvaskylos universiteto biblioteka), Danijos (Arhus valstybinė ir universitetinė biblioteka), Lenkijos (Vroclavo universiteto biblioteka) ir Vokietijos universitetų bibliotekos. Projekto partneris sklaidai yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija.
Projekto tikslai:
1) susipažinti su užsienio šalių partnerių darbo su moderniomis informacinėmis technologijomis patirtimi, pritaikant jas elektroninės informacijos bibliotekose organizavimui, sklaidai bei panaudojimui;
2) įgyti praktinių žinių, padedančių gerinti skaitytojų aptarnavimo kokybę, mokslinės elektroninės informacijos pateikimą vartotojams, ugdyti skaitytojų informacinį raštingumą;
3) padėti bibliotekų darbuotojams suvokti aktyvaus, pozityvaus požiūrio į vartotoją /skaitytoją svarbą tuo formuojant teigiamą profesinį įvaizdį bei gerinant santykius su skaitytojais;
4) remiantis gerąja užsienio šalių bibliotekų patirtimi gerinti Lietuvos bibliotekų organizacinę kultūrą, vidinę bei išorinę komunikaciją.

Mykolo Romerio universiteto organizuojamas rezultatų sklaidos seminaras pagal Leonardo da Vinči mobilumo projektą Nr. LT/06/PL/3/1015.
“Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose“ 2007 m. gegužės 8 dieną Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, 232 auditorijoje, Vilniuje

SEMINARO PROGRAMA

 • 11.00 –11.20
  • Seminaro pradžia. Įžanginis žodis, „Europass“ dokumentų įteikimas.
 • 11.20 –11.50
  • Stažuočių pristatymai: Danija, Arhus valstybinė ir universitetinė biblioteka- įgyti profesiniai įspūdžiai ir patirtis
  • Anne Holst. „Arhus valstybinė ir universitetinė biblioteka, Danija“
  • Odeta Maziliauskienė. „Arhus valstybinė ir universitetinė biblioteka. Jos struktūra, pagrindinės veiklos kryptys“
  • Milda Marcinkevičiūtė. „Informacinių technologijų panaudojimas vartotojų aptarnavimo ir informacijos sklaidos gerinimui“
 • 11.50 – 13.00
  • Stažuočių pristatymai: Suomija, Helsinkio universiteto socialinių mokslų biblioteka, Jyvaskylos universiteto biblioteka - įgyti profesiniai įspūdžiai ir patirtis
  • Marja Sarvilinna. „Jyvaskylos universiteto bibliotekos valdymas ir kryptys“
  • Maria Forsman. Terttu Turunen. ”Helsinkio universiteto bibliotekos ir jų elektroniniai ištekliai”
  • Lina Saladžiuvienė. „Portalas NELLI - Suomijos nacionalinė elektroninė biblioteka“.
  • Aušra Skabeikytė. Vaida Sobeckytė. „Informacinio raštingumo ugdymas Suomijos bibliotekose“.
  • Raimonda Jurkienė. „Elektroninės paslaugos Helsinkio bibliotekose“.
 • 14.00 – 14.20
  • Stažuočių pristatymai: Lenkija, Vroclavo universiteto biblioteka- įgyti profesiniai įspūdžiai ir patirtis
  • Liana Jakubovič. „Vroclavo universiteto bibliotekos permainų laikotarpiu“.
 • 14.20 – 15.30
  • Stažuočių pristatymai: Vokietija, Hamburgo-Harburgo technikos universiteto biblioteka, Kylio universiteto biblioteka, Rostoko universiteto biblioteka  – įgyti profesiniai įspūdžiai ir patirtis:
  • Irena Dargienė. „Vokietijos bibliotekų ypatybės“.
  • Vaida Plauškaitė. „Vokietijos bibliotekų bendradarbiavimas. Projektai“.
  • Jurgita Kekytė. „Specializuotos virtualios bibliotekos“.
  • Inga Černiauskaitė. „Informacijos vartotojų informacinio raštingumo ugdymas Vokietijos universitetų bibliotekose“.
  • Loreta Maciulevičiūtė. „Modernių technologijų panaudojimas komunikacijai su vartotoju“.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747