Projektai ir partnerystė

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

Projektai

 • Nuo 2019 m. dalyvaujame Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) koordinuojamame projekte „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“.
 • Nuo 2016 m. dalyvaujame Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) projekte „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“.
 • Nuo 2013 m. dalyvaujame projekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“.
 • 2013 m. dalyvavome Europos Socialinio fondo finansuojamame projekte „Psichikos neįgaliųjų integracija į darbo rinką".
 • Nuo 2012 m. dalyvaujame Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) projekte „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas“.
 • 2009-2012 m. - Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) projektas „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“.
 • 2007 m. dalyvavome programos „Lietuvos virtualus universitetas“ (LVU) uždavinio „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas, jo vykdymas ir plėtra“ įgyvendinimo veiklose.
 • Nuo 2004 m. dalyvaujame Lietuvos magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų duomenų bazės kūrimo projekte – Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD IS).
 • 2006-2007 m. - Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas „Skaitmeninė kompetencija ir informacijos sklaida bibliotekose”.
 • 1998 m. dalyvavome projekte „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas“ (LABT).
 • 1996-1999 m. - Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimo projektas “Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas” (LIBIS).
 • 1995-1998 m. – TEMPUS Phare programos projektas „Integruotos informacinės sistemos aukštųjų mokyklų bibliotekose”.

Bendradarbiavimas

 • Nuo 2012 m. bendradarbiaujame su Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų bibliotekų skyriumi.
 • Nuo 2012 m. bendradarbiaujame su Oslo ir Akershus taikomųjų mokslų universiteto koledžo (Oslo, Norvegija) LATINA Lab (Learning and Teaching in Digital World) mokslinių tyrimų centru-laboratorija bei dalyvaujame jų rengiamuose mokymuose.
 • Nuo 2010 m. Europos mokslinių bibliotekų asociacijos narė (Association of European Research Libraries - LIBER).
 • Nuo 2010 m. Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo narė.
 • Nuo 2003 m. Teisės informacijos centrų ir teisės specialistų susivienijimo narė (Consortium of Legal Resource Centers and Legal Information Specialists - CLRCLIS).
 • Nuo 2001 m. eIFL.net. (Elektroninė informacija bibliotekoms) narė.
 • Nuo 2001 m. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) narė.
 • Nuo 1998 m. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) narė.
 • Nuo 1997 m. Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) narė.
 • 1995-2001 m. - dalyvavome Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimo (LMBS) veikloje.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747