Bendra informacija


Statistinė informacija

Pagrindiniai duomenys 2019 m. sausio 1 d.

Per metusIš viso
Bibliotekos fondas (egz.)2 533235 560
Nurašyta leidinių per 2018 m. (egz.)9 467
2018 m. gauta periodinių ir tęstinių leidinių (pavad.)65
Prenumeruota duomenų bazių43
El. knygų skaičius DB (pavad.)180 233
Periodinių leidinių skaičius DB (pavad.)35 471
Atlikta paieškų prenumeruojamose DB 1 511 732
Atsisiųsta visateksčių dokumentų iš prenumeruojamų DB
409 090
Elektroninio katalogo įrašų skaičius 77265 311
eLABa (PDB) talpykloje įrašų skaičius 59017 369
eLABa (ETD) talpykloje įrašų skaičius1875 288
Atsisiųstas dokumentų skaičius iš eLABa ETD ir PDB101 364
Atlikta paieškų bibliotekos elektroniniame kataloge, PDB,
ETD IS, MRU VB
323 026
Įkelta dokumentų MRU institucinėje talpykloje
skaičius
3514 809
Naudotojų ugdymas:
Mokymai MRU akademinei bendruomenei122
Bibliotekininko kvietimas į paskaitą17
Individualios užklausos:
Informacijos paieškos strategijų165
Literatūros sąrašų47
Teminių užklausų658
Informaciniai paklausimai41 499
Leidinių išdavimas:
į namus106 548
vietoje272 200
Skaityklų / darbo vietų skaičius:
Skaityklos10
Vietų skaičius skaityklose 
396
Iš jų kompiuterinių darbo vietų
111
Registruoti naudotojai 11 680
Apsilankymų skaičius141 363
Virtualių apsilankymų bibliotekos interneto paskyrose 
skaičius 
1 546 722
Bibliotekos patalpų plotas (kvm)
2 980
Darbuotojų skaičius 2018 m.
17