Bendra informacija

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas


Statistinė informacija

Pagrindiniai duomenys 2018 m. sausio 1 d.

Centrinė bibliotekaVSF bibliotekaIš viso
Bibliotekos fondas (egz.)192 49549 999242 494
Gauta leidinių per metus (egz.)1 5296832 212
Nurašyta leidinių per 2017 m. (egz.)4 2932924 585
2017 m. gauta periodinių ir tęstinių leidinių (pavad.)622183
Prenumeruota duomenų bazių42
El. knygų skaičius DB (pavad.)334 489
Periodinių leidinių skaičius DB (pavad.)32 694
Atlikta paieškų prenumeruojamose DB / per metus2 122 305
Atsisiųsta visateksčių dokumentų iš prenumeruojamų DB
/ per metus
508 064
Elektroninio katalogo įrašų skaičius / per metus68216698
Elektroninio katalogo įrašų skaičius (iš viso)64 539
Publikacijų duomenų bazės įrašų skaičius / per metus170170
Publikacijų duomenų bazės (PDB) įrašų skaičius (iš viso)21 345
Įkelta įrašų eLABa (PDB) talpykloje / per metus666666
eLABa (PDB) talpykloje įrašų skaičius (iš viso)17 059
Įkelta įrašų eLABa (ETD) talpykloje / per metus204204
eLABa (ETD) talpykloje įrašų skaičius (iš viso)4 734
Atsisiųstas dokumentų skaičius iš eLABa ETD131 781
Atlikta paieškų bibliotekos elektroniniame kataloge, PDB,
ETD IS, MRU VB / per metus
458 631
Įkelta dokumentų MRU institucinėje talpykloje
skaičius (iš viso)
4 4724 472
Naudotojų ugdymas:
Mokymai MRU akademinei bendruomenei10611117
Bibliotekininko kvietimas į paskaitą10111
Individualios užklausos / parengta per metus:
Informacijos paieškos strategijų6154160
Literatūros sąrašų36
36
Teminių užklausų532177709
Informaciniai paklausimai42 62185543 476
Leidinių išdavimas / per metus:
į namus88 13636 372 124 508
vietoje326 1303 744 329 874
Skaityklos10212
Vietų skaičius skaityklose:
vietų skaičius skaityklose (iš viso)34749396
iš jų kompiuterinių darbo vietų102111
Registruoti naudotojai 11 0321 57412 606
Apsilankymų skaičius / per metus 134 75627 946162 702
Virtualių apsilankymų bibliotekos interneto paskyrose 
skaičius / per metus
1 659 844
Bibliotekos patalpų plotas (kvm)2 7062742 980
Darbuotojų skaičius 2017 m.13316