Bendra informacija

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas


Statistinė informacija

Pagrindiniai duomenys 2017 m. sausio 1 d.

Centrinė bibliotekaVSF bibliotekaIš viso
Bibliotekos fondas (egz.)195 25949 608244 867
Gauta leidinių per metus (egz.)1 5083511 859
Nurašyta leidinių per 2016 m. (egz.)2 49802 498
2016 m. gauta periodinių ir tęstinių leidinių (pavad.)8121102
Prenumeruota duomenų bazių46
El. knygų skaičius DB (pavad.)296 807
Periodinių leidinių skaičius DB (pavad.)30 395
Atlikta paieškų prenumeruojamose DB / per metus3 495 176
Atsisiųsta visateksčių dokumentų iš prenumeruojamų DB
/ per metus
652 288
Elektroninio katalogo įrašų skaičius / per metus691261952
Elektroninio katalogo įrašų skaičius (iš viso)63 841
Publikacijų duomenų bazės įrašų skaičius / per metus1 0221 022
Publikacijų duomenų bazės (PDB) įrašų skaičius (iš viso)21 175
Elektroninių tezių ir disertacijų informacinėje
sistemoje (ETD IS) įrašų skaičius / per metus
293293
Elektroninių tezių ir disertacijų informacinėje sistemoje
(ETD IS) įrašų skaičius (iš viso)
 4 530
Atsisiųstas dokumentų skaičius iš eLABa ETD767 702
Atlikta paieškų bibliotekos elektroniniame kataloge, PDB,
ETD IS, MRU VB / per metus
699 116
Įkelta dokumentų MRU institucinėje talpykloje
skaičius (iš viso)
3 8683 868
Naudotojų ugdymas:
Mokymai MRU akademinei bendruomenei17215187
Mokymai mokyklų mokiniams44
Mokyklų bibliotekininkams22
Individualios užklausos / parengta per metus:
Informacijos paieškos strategijų3184115
Literatūros sąrašų46349
Teminių užklausų649127776
Kitų užklausų44 13850544 643
Leidinių išdavimas / per metus:
į namus109 86238 632 148 494
vietoje357 2413 518 360 759
Skaityklos12214
Vietų skaičius skaityklose:
vietų skaičius skaityklose (iš viso)45349502
iš jų kompiuterinių darbo vietų120129
Registruoti naudotojai 10 8441 80212 646
Apsilankymų skaičius / per metus 229 92531 177261 102
Virtualių apsilankymų bibliotekos interneto paskyrose 
skaičius / per metus
1 389 994
Bibliotekos patalpų plotas (kvm)2 8562743 130
Darbuotojų skaičius 2016 m.28331