Kontaktai

Aura Cirkinienė
Infrastruktūros prorektoriaus padėjėja
V-124 kab.
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius,
tel. (8 5) 271 4680, faks. (8 5) 267 6000,
el. p. aurac@mruni.eu


Dėl informacijos apie priėmimą į universitetą:

Saulius Bugailiškis
Priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius,
tel. (8 5) 271 4581
el. p. sbugail@mruni.eu
Smulkesnė informacija norintiems studijuoti


Dėl informacijos apie finansinius klausimus:

Kazė Vaškelytė
Buhalterijos buhalterė
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius,
tel. (8 5) 271 4577
el. p. kvaskelyte@mruni.eu