Ateik! Studijuok! Tobulėk!


Mykolo Romerio universitetas nuo 2012 m. iki 2015 m. partnerio teisėmis dalyvavo projekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, kurį įgyvendina Valstybinis studijų fondas. Projekto tikslas - didinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, sukurti palankias studijų sąlygas užtikrinant aukštosios mokyklos paslaugų kokybę, būtiną specialiųjų poreikių turinčių studentų studijoms.

Vykdant projektą, Universiteto bibliotekoje įrengtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos Ilgojoje skaitykloje (I-011 kab.). Darbo vietose įdiegta:
  • JAWS 14 for Windows - programinė įranga, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tektą garsu;
  • Win Taker Voice 1.6 - programa, kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba;
  • SuperNova Magnifier 13.03 - programa, išdidinanti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalį.
  • Brailio rašto spausdintuvas. Antru tokio tipo spausdintuvu galima naudotis ir Interneto skaitykloje (I-210 kab.).
Šios darbo vietos yra papildytos ir technine įranga – klaviatūra, pritaikyta silpnaregiams bei alternatyvia kompiuterine pele, skirta žmonėms su motorikos sutrikimais.Ilgojoje skaitykloje galima naudotis elektroniniu Brailio rašto įtaisu ESYS 1.04. Čia yra ir ergonominiai baldai - specializuotas stalas ir kėdė bei 2 pristumiami stalai.

Didžiojoje skaitykloje (I-04 kab.) įrengta vieta darbui su stacionariu vaizdo didintuvu.

Universitetui perduota ir Bellman Audio pagalbinė girdėjimo sistema. Bellman Audio Domino susideda iš lengvai naudojamų audio produktų, kurie specialiai skirti padėti girdėti sudėtingose klausai sąlygose.

Vidinio ryšio FM sistemos Bellman Audio Domino Pro komplektas saugomas Informacinių technologijų centro techninių priemonių aprūpinimo grupės skyriuje (C-IV-010). Norint naudotis įranga reikia kreiptis į techninių priemonių aprūpinimo grupės specialistus.

Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti tikslines išmokas – 520 litų per mėnesį – su studijomis susijusioms išlaidoms padengti. Išmokos skiriamos atitinkamoje studijų pakopoje pirmą kartą studijuojantiems studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis ir kurie neturi akademinių skolų ar aukštosios mokyklos skirtų nuobaudų.

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ INFORMACINĖ LENTELĖ (TIKSLINĖ IŠMOKA)

Aukštosios mokyklos informacija
1 Aukštosios mokyklos pavadinimas Mykolo Romerio universitetas
2 Juridinio asmens kodas 119517219
3 Adresas Ateities g. 20, Vilnius
4 Telefono numeris (8 5) 271 4625
5 Fakso numeris (8 5) 267 6000
6 Elektroninės pašto dėžutės adresas roffice@mruni.eu
Aukštosios mokyklos atsakingo darbuotojo informacija
1. Atsakingo darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos Aura Cirkinienė, Infrastruktūros prorektoriaus padėjėja
2. Atsakingo darbuotojo darbo/mob. telefono numeris (-iai), elektroninės pašto dėžutės adresas. Tel. 852 714680, el. pašas aurac@mruni.eu
Konsultacijos vieta
1. Atsakingo darbuotojo darbo vietos adresas (korpusas, rūmai ir t.t.), kabinetas ir priėmimo valandos (konsultuoti neįgalius studentus dėl tikslinės išmokos). Ateities g. 20, Vilnius, V-124 kab., priėmimo valandos pirmadieniais – penktadieniais nuo 13.00 iki 15.00