Siūlymai svarstymui

  • Mykolo Romerio universiteto plėtros strategijos vizijos ir alternatyvūs ištekliai
  • Humanitarinių ir socialinių mokslų institucinės integruotos pertvarkos Lietuvoje projektas
  • Rezervo studijoms (Mykolo Romerio universiteto gimnazijos) aptarimas ir studentų rengimo kokybės užtikrinimas
  • Privalomieji ir siektini universitetinės veiklos kriterijai bei parametrai
  • Mokslininkų socialinės garantijos
  • Profesūros laisvalaikis ir pomėgiai