x

Klubo nariai

Profesorių klubo nariai :

  • Prof. Dangutė Ambrasienė
  • Prof. Petras Ancelis
  • Prof. Vytautas Andriulis
  • Prof. Saulius Arlauskas
  • Prof. Arūnas Augustinaitis
  • Prof. Genovaitė Babachinaitė
  • Prof. Alvydas Baležentis
  • Prof. Rita Bieliauskienė
  • Prof. Toma Birmontienė
  • Prof. Antanas Buračas
  • Prof. Genovaitė Dambrauskienė
  • Prof. Gediminas Davulis
  • Prof. Leta Dromantienė
  • Prof. Dalė Dzemydienė  
  • Prof. Rimantas Gatautis
  • Prof. Valdonė Indrašienė 
  • Prof. Lyra Jakulevičienė
  • Prof. Egidijus Jarašiūnas
  • Prof. Viktoras Justickis
  • Prof. Jonas Juškevičius 
  • Prof. Danutė Kalibatienė
  • Prof. Vida Kanopienė
  • Prof. Saulius Katuoka
  • Prof. Adolfas Kaziliūnas
  • Prof. Aleksandras Krylovas
  • Prof. Vidmantas Egidijus Kurapka
  • Prof. Bronislavas Juozas Kuzmickas
  • Prof. Juozas Lakis
  • Prof. Alfonsas Laurinavičius
  • Prof. Šarūnas Liekis
  • Prof. Irena Mačerinskienė
  • Prof. Mindaugas Maksimaitis
  • Prof. Antanas Makštutis  
  • Prof. Arvydas Virgilijus Matulionis
  • Prof. Kazys Meilius 
  • Prof. Eduardas Monkevičius
  • Prof. Jūratė Morkūnienė
  • Prof. Vida Motiekaitytė
  • Prof. Andrius Narbekovas
  • Prof. Vladimiras Obrazcovas
  • Prof. Vytautas Pakalniškis
  • Prof. Vygandas Kazimieras Paulikas
  • Prof. Žygintas Pečiulis
  • Prof. Justinas Sigitas Pečkaitis
  • Prof. Rimantas-Alfonsas Petrauskas
  • Prof. Vytautas Piesliakas
  • Prof. Alvydas Pumputis 
  • Prof. Stasys Puškorius
  • Prof. Ona Gražina Rakauskienė
  • Prof. Vitalija Rudzkienė
  • Prof. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
  • Prof. Vytautas Sinkevičius
  • Prof. Donatas Stakišaitis
  • Prof. Vytautas Šlapkauskas
  • Prof. Dalia Štreimikienė
  • Prof. Juozapas Tartilas
  • Prof. Algimantas Urmonas
  • Prof. Alfonsas Vaišvila
  • Prof. Virgilijus Valančius
  • Prof. Nijolė Vasiljevienė
  • Prof. Ignas Vėgėlė
  • Prof. Stasys Vėlyvis
  • Prof. Vigintas Višinskis
  • Prof. Juozas Žilys
  • Prof. Vilma Žydžiūnaitė 
  • Prof. Rita Žukauskienė
  • Prof. Algis Žvirblis

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747