Profesorių klubas

Profesorių klubas svarsto aktualiausius mokslo, studijų plėtros klausimus, spartesnius Universiteto integracijos į pasaulio ir Europos aukštojo mokslo erdvę kelius.

Profesorių klubo prezidentas