Tarptautiškumas

  • Tarptautiškumas Mykolo Romerio universiteto veikloje yra vienas iš svarbiausių strateginių tikslų. Bendradarbiaujant su užsienio partnerių institucijomis buvo sukurtos pirmosios jungtinės studijų programos, o studentams, mokslininkams ir administraciniam personalui sudarytos galimybės dalyvauti mainų programose, tarptautinėse konferencijose, projektuose ir kituose renginiuose. Universiteto tarptautiniai ryšiai apima visus pasaulio regionus, bendradarbiaujama su daugiau nei 400 užsienio aukštojo mokslo ir studijų bei kitų institucijų. 
  • Nuo 2006-ųjų metų universitetas siūlo jungtines magistrantūros studijų programas ir skatina studentus siekti dvigubų ar trigubų diplomų. Didėjantis užsienio studentų skaičius mainų ir nuolatinių studijų programose padeda tiek Mykolo Romerio universiteto, tiek užsienio studentams gilinti žinias, dalintis savo patirtimi ir idėjomis bei dirbti kartu bendruose tarptautiniuose projektuose plečiant savo pasaulėžiūrą bei kultūrinį sąmoningumą.