Universiteto garbės daktarai

 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2014 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1SN-2 už reikšmingą indėlį skatinant aukštojo mokslo tarptautiškumą, stiprinant ryšius tarp pasaulio universitetų, puoselėjant akademinę etiką ir už aktyvų bendradarbiavimą Mykolo Romerio universitetui integruojantis į tarptautinę mokslo ir studijų erdvę suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Pasaulio universitetų asociacijos generalinei sekretorei Evai Egron-Polak.
  Garbės daktaro regalijos PUA generalinei sekretorei įteiktos 2014 m. lapkričio 25 d.
 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2014 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1SN-2 už ypatingus nuopelnus plėtojant Lietuvos švietimą, mokslą, kultūrą bei politiką ir kuriant darnią šalies mokslo bei studijų sistemą suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą dr. Žibartui Juozui Jackūnui. Garbės daktaro regalijos įteiktos 2014 m. lapkričio 25 d.
 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1SN-1 už nuopelnus plėtojant nepriklausomą ir demokratišką aukštąjį mokslą, puoselėjant tarptautiškumą, stiprinant humanistinę kultūrą ir laisvės, solidarumo ir žmogaus orumo principais paremtą universitetų bendradarbiavimą nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Pasaulio universitetų asociacijos prezidentui prof. dr. Dzulkifli Abdul Razakui. Garbės daktaro regalijos profesoriui įteiktos 2013 m. gruodžio 5 d.
 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1SN-1 už nuopelnus puoselėjant globalią mokslo ir studijų erdvę, plėtojant tarpuniversitetinius ryšius, perkeliant pažangiąją akademinę patirtį ir rengiant bendras studijų programas, diegiant inovacijas ir skatinant mokslo - verslo partnerystę nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Dongseo universiteto (Pietų Korėja) rektoriui prof. dr. JEKUK CHANG. Garbės daktaro regalijos profesoriui įteiktos 2013 m. lapkričio 11 d.
 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2012 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1SN-7 už ypatingus nuopelnus plėtojant universitetų bendradarbiavimą, puoselėjant tarptautinę mokslo ir studijų erdvę bei gerus Lietuvos ir Lenkijos kaimynystės santykius nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Vroclavo universiteto (Lenkija) rektoriui prof. habil. dr. MAREKUI BOJARSKIUI. Garbės daktaro regalijos profesoriui Universitete įteiktos 2012 m. gruodžio 13 d.
 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2012 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 1SN-39 už nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanitarinių ir socialinių mokslų plėtrai, kultūros puoselėjimui, jaunosios humanitarų kartos ir produktyvaus akademinio bendravimo gebėjimų ugdymui, reikšmingus šiuolaikinės filosofijos, hermeneutikos, semiotikos, fenomenologijos, egzistencializmo, politikos ir demokratijos teorijų mokslinius tyrimus nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Ohajo universiteto (JAV) profesoriui daktarui ALGIUI MICKŪNUI . Garbės daktaro regalijos profesoriui Universitete įteiktos 2012 m. birželio 28 d.
 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2011 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1SN-7 už humanistinių kultūros vertybių puoselėjimą, už reikšmingą indėlį įgyvendinant Bolonijos chartiją ir kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, plėtojant tarptautinį universitetų bendradarbiavimą nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Bolonijos universiteto rektoriui prof. IVANO DIONIGI. Garbės daktaro regalijos profesoriui įteiktos Universitete 2012 m. birželio 13 d
 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2011 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1SN-6 Už Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos tarpvalstybinių santykių stiprinimą bei reikšmingą indėlį plėtojant tarptautinę studijų ir mokslinių tyrimų erdvę, stiprinant universitetų autonomiją, laiduojant aukštą mokslo ir studijų kokybę ir etiką nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Vokietijos Federacinės Respublikos piliečiui, Vokietijos Bundestago nariui, NATO parlamentinės asamblėjos prezidentui dr. KARLUI A. LAMERSUI (Karl A. Lamers).
 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2010 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1SN-1 už reikšmingą indėlį stiprinant Lietuvos valstybės teisinius pagrindus, plėtojant konstitucinės justicijos doktriną ir jurisprudenciją, puoselėjant Mykolo Romerio universiteto akademinę laisvę, ugdant naują kūrybingą ir etiškai atsakingą teisininkų kartą suteikė Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Teisės fakulteto dekanui prof. EGIDIJUI JARAŠIŪNUI.
 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2009 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1SN-12 už reikšmingą indėlį plėtojant tarptautinę studijų ir mokslinių tyrimų erdvę, stiprinant universitetų autonomiją, laiduojant aukštą mokslo ir studijų kokybę ir etiką, už inovacijas aukštajame moksle Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą suteikė Pasaulio universitetų asociacijos prezidentui profesoriui dr. JUANUI RAMONUI DE LA FUENTEI (Juan Ramon De La Fuente).
 • Mykolo Romerio universiteto Senatas 2009 m. balandžio 23 d. nutarimu už reikšmingą indėlį įgyvendinant Bolonijos procesą, kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, stiprinant universitetų autonomiją, kokybės užtikrinimą ir inovacijas aukštajame moksle, suteikė Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardą Europos universitetų asociacijos prezidentui profesoriui JEANUI-MARCUI RAPPUI.
 prof. JEAN-MARC RAPP
 • Mykolo Romerio universiteto senato 2008 m. sausio 4 d. nutarimu už demokratijos stiprinimą, demokratinių vertybių ir geros kaimynystės santykių puoselėjimą Lenkijos Respublikos Seimo maršalkai p. BRONISŁAWUI KOMOROWSKIUI suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas.
BRONISŁAW KOMOROWSKI

 

 • Mykolo Romerio universiteto senato 2006 m. gegužės 19 d. nutarimu už reikšmingą indėlį puoselėjant laisvės, teisingumo, orumo ir solidarumo vertybes universitetuose, remiant Mykolo Romerio universiteto pastangas plėtoti ilgalaikį universiteto ir pasaulio akademinės bendruomenės bendradarbiavimą, stiprinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vaidmenį Tarptautinės Universitetų Asociacijos Prezidentui prof. dr. GOOLAMUI MOHAMEDBHAI suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas.

 

prof. dr. GOOLAM MOHAMEDBHAI
 • Mykolo Romerio universiteto senato 2006 m. gegužės 2 d. nutarimu už reikšmingą indėlį puoselėjant Europos universitetų vertybes, remiant Lietuvos pastangas plėtoti Bolonijos procesą, skatinant  Mykolo Romerio universiteto dalyvavimą bendrojoje Europos mokslo ir studijų erdvėje, stiprinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vaidmenį Lietuvos universitetuose Europos Universitetų Asociacijos Prezidentui prof. dr. GEORGUI WINCKLERIUI suteiktas Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas.
dr. GEORG WINCKLER

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747