Strateginiai dokumentai

  • Mykolo Romerio universiteto 2016–2021 metų strateginis veiklos planas .
  • Mykolo Romerio universiteto 2010–2020 metų strateginis veiklos planas .
  • Mykolo Romerio universiteto 2011 metų veiksmai
  • Mykolo Romerio universiteto 2010 m. veiklos ataskaita
  • Tarybos narės PUA Generalinės sekretorės Evos Egron-Polak atsiliepimas apie Mykolo Romerio universiteto 2010 m. veiklos ataskaitą .
  • Mykolo Romerio universiteto perspektyvinis plėtros planas 2006-2010 m. .