Akademinės etikos priežiūros komisija

Mykolo Romerio universiteto Rektorius 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1I-206 patvirtino šios sudėties Akademinės etikos priežiūros komisiją:

Komisijos pirmininkas

Prof. dr. Vytautas Sinkevičius, Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto profesorius

Komisijos nariai

 • Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė;
 • Prof. dr. Gintaras Černius, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas;
 • Doc. dr. Romas Prakapas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas;
 • Kamilė Salickaitė, Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentė;
 • Doc. dr. Saulius Spurga, kancleris;
 • Prof. dr. Jolanta Urbanovič, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto profesorė.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747