Akademinės etikos priežiūros komisija

Mykolo Romerio universiteto Rektorius 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1I-288 patvirtino šios sudėties Akademinės etikos priežiūros komisiją:

Komisijos pirmininkas

Prof. dr. Vytautas Sinkevičius, Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesorius

Komisijos nariai

 • Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė;
 • Prof. dr. Gintaras Černius, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas;
 • Ausma Kairytė, Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentė;
 • Doc. dr. Romas Prakapas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas;
 • Dr. Aušra Šukvietienė, Viešojo valdymo fakulteto prodekanė;
 • Prof. dr. Regina Valutytė, vicerektorė akademiniams reikalams.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747