Akademinės etikos priežiūros komisija

Mykolo Romerio universiteto Rektorius 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1I-206 patvirtino šios sudėties Akademinės etikos priežiūros komisiją:

Komisijos pirmininkas

Prof. dr. Vytautas Sinkevičius, Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto profesorius

Komisijos nariai

  • Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė;
  • Prof. dr. Gintaras Černius, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas;
  • Doc. dr. Romas Prakapas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas;
  • Kamilė Salickaitė, Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentė;
  • Doc. dr. Saulius Spurga, kancleris;
  • Prof. dr. Jolanta Urbanovič, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto profesorė.