Apie projektą

Projektas IP CHALID - tai Erasmus Intensyvi programa IP CHALID “Challenges to Identity in the Context of Globalization” Multidisciplinary and Multicultural Perspectives” (liet. "Išsūkiai identitetui globalizacijos sąlygomis: tarpkultūrinė ir tarpdisciplininė perspektyvos") kuri yra finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Intensyvioje programoje CHALID didžiausias dėmesys skiriamas tarpdisciplininiam požiūriui į identiteto formavimosi sunkumus ir iššūkius jaunimui globalizacijos sąlygomis. Pagrindinis šios programos tikslas yra parengti ir įgyvendinti naujovišką, išsamią mokymosi programą, nagrinėjant identiteto formavimosi tarpdisciplinines temas ir metodologiją, taip siekiant studentams suteikti gilų supratimą, kaip besitęsiantis globalizacijos procesas veikia identiteto formavimąsi, o kartu ir psichologinį jaunų žmonių funkcionavimą.

Kitas svarbus IP programos tikslas yra prisidėti kuriant žmogiškąjį kapitalą, sugebantį giliau suprasti ir spręsti praktines problemas, kylančias daugiakultūrinėse Europos bendruomenėse, daugiau dėmesio skiriant specifinėms rizikos grupėms, kurioms dėl vienokių ar kitokių priežasčių gresia būti atstumtiems (emigravusiam jaunimui ir pan.).

Pagrindiniai programos uždaviniai yra:

(1)   sukurti ir išbandyti modernią tarpdisciplininę (rasinio, etninio, seksualinio, lytinio, socialinės klasės, religinio, geografinio ir regioninio, profesinio ir kt.) identiteto formavimosi globalizacijos kontekste mokymosi programą;

(2)   remiantis tarpdisciplininiu požiūriu parengti kursui skirtą medžiagą apie identiteto fenomeną, kuri būtų tinkama naudoti kiekvieno projekto partnerio institucijoje;

(3)   pagilinti ir praplėsti profesinį supratimą apie identiteto formavimo klausimus globalizacijos sąlygomis;

(4)   paskatinti studentų ir dėstytojų mainus Europos regione bei užmegzti gilesnius ryšius tarp studentų ir dėstytojų;

(5)   prisidėti prie Universiteto pranašumo ir konkurencingumo Europos aukštojo mokslo sistemoje stiprinimo.

Tikslinė šios programos grupė yra III-io kurso studentai bakalaurai, studijuojantys psichologiją bei kitus socialinius mokslus savo šalies universitetuose. Numatoma veikla: kursą sudarys specializuotos paskaitos (50%) ir seminarai (50%). Kurso pabaigoje ir po egzamino kiekvienam intensyvios programos dalyviui bus suteikti 4 kreditai (6 ECTS), pripažįstami jų universitetuose ir įtraukti į galutinį diplomo priedą.

Laukiami rezultatai: studentai įgaus gilesnį supratimą apie identiteto formavimąsi globalizacijos sąlygomis. Taip pat jie įgis gilesnį tarpdisciplininį supratimą sprendžiant identiteto formavimosi mokslines problemas sparčiai besikeičiančioje visuomenėje. Kitas svarbus aspektas, yra galimybė studentams ir dėstytojams iš įvairių šalių susitikti ir pasidalinti idėjomis, taip stiprinant ryšius tarp universitetų. 

                             

                       

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747