Studijų dalykai


Studijų dalykai:

I semestras (ruduo)

II semestras (pavasaris)

1.

Sveikatos teisės teorinės ir praktinės problemos

6.

Informacijos valdymo teisiniai pagrindai ir duomenų sauga

2.

Sveikatos priežiūros įstaigų teisinė atsakomybė

7.

Darbo santykių sveikatos priežiūros įstaigose teisinis reglamentavimas ir praktika

3.

Žmogaus teisių apsauga sveikatos teisėje

8.

Sveikatos politika

4.

Mediacijos teorija ir praktika

9.

Farmacijos teisė arba Viešųjų pirkimų teisė

5.

Visuomenės sveikatos teisė

10.

Baigiamasis egzaminas

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747