Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 2019 m. Priėmimo taisyklės

  Semestro studijų kaina
    Nuolatinės studijos - ? eur.

Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės
+370 85 2714 704
priemimas@mruni.eu