Sveikatos teisė LL.M.


Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas akredituota (laukiama informacijos iš SKVC )
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras (tarptautinis kvalifikacinio laipsnio (lot. Legum Magister) pavadinimas LL.M.)
Studijų trukmė 1 m.
Studijų kalba
Lietuvių k.
Studijų kainaNuolatinės - 1199 EUR už semestrą

Sveikatos teisės magistro programa (LL.M.) skirta rengti gilias ir specializuotas sveikatos teisės žinias turinčius specialistus, kurie būtų pasirengę įveikti šiuolaikinius šios srities iššūkius. Sparčiai besivystantys teisiniai santykiai asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos bei farmacinės veiklos srityse kelia poreikį sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms šioje srityje veikiančioms organizacijoms vis dažniau kasdienių užduočių sprendimui pasitelkti ekspertus, išmanančius specifinį teisinį reglamentavimą, galinčius kvalifikuotai ir efektyviai spręsti šiose srityse iškilusias teisines problemas bei kurti jų prevencijos mechanizmus.

Programos tikslinė auditorija - Sveikatos teisės magistro (LL.M.) programa skirta asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos ir farmacinės veiklos srityse bei sutartinių mokslinių tyrimų organizacijose dirbantiems specialistams ir vadovams, neturintiems teisinio išsilavinimo, tačiau savo kasdienėje veikloje susiduriantiems su nuolatiniu tokių žinių trūkumu, bei teisinį išsilavinimą turintiems, bet siekiantiems savo žinias ir įgūdžius pagilinti būtent sveikatos teisės srityje, asmenims.

Programos tikslas – parengti specialistus praktikus, kuriems aktualus teisinių žinių sveikatos teisės srityje įgijimas ir gilinimas, padėsiantis tinkamai vykdyti savo profesines pareigas bei siekti karjeros sveikatos priežiūros sistemoje.

Programos išskirtinumas:

Studijų programoje ypatumai:
Stojantieji į Sveikatos teisės LL.M. studijų programą asmenys turi būti:
1. Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
2. Baigę kitos nei teisės studijų krypties (pvz., biomedicinos) universitetines pirmosios pakopos studijas ir universitete vykdomas papildomas teisės krypties studijas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 60 studijų kreditų. Papildomosios teisės studijų krypties studijos turi būti baigtos iki stojimo į programą pradžios.


Konkursinio balo sandara skelbiama priėmimo taisyklėse, kurias kiekvienais metais tvirtina MRU Senatas.

Studijų programos vadovė:
Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė, el. p. a.tvaronaviciene@mruni.eu, tel. +370 655 382 82.

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS