Studijų programos


Mykolo Romerio universitetas siūlo: Studijos Universitete tapo liberalesnės, savarankiškesnės ir intensyvesnės. Tai numato MRU senato patvirtinta nauja lanksti studijų tvarka, pagal kurią studentams siūloma:   
Studijos Universitete vykdomos pagal laipsnį suteikiančias pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros), trečiosios (doktorantūros) pakopų studijų programas ir pedagogikos (profesines studijas). Pirmaisiais, antraisiais arba trečiaisiais studijų metais pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentai gali rinktis gretutinės krypties studijų programą: Kas yra gretutinės krypties studijos?