Studijų programos


Mykolo Romerio universitetas siūlo:
  • galimybę rinktis laipsnį suteikiančias bakalauro, magistrantūros, doktorantūros nuolatines arba ištęstines studijas;
  • elektroninių studijų aplinkoje organizuojamas atvirąsias nuotolines studijas;
  • papildomąsias studijas asmenims, baigusiems kolegines studijas ar pasirinkusiems magistrantūros studijų kryptį, kuri nesutampa su baigtų pirmosios pakopos studijų pagrindine ar gretutine kryptimi. Papildomosios studijos organizuojamos Utenos, Šiaurės Lietuvos, Marijampolės kolegijose bei Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje;
  • tęstinį mokymą asmenims, siekiantiems persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją ar įgyti papildomų kompetencijų.
Studijos Universitete tapo liberalesnės, savarankiškesnės ir intensyvesnės. Tai numato MRU senato patvirtinta nauja lanksti studijų tvarka, pagal kurią studentams siūloma:   
  • mažiau dalykų, daugiau galimybių pasirinkti;
  • pasinaudoti paslankia studijų trukme;
  • šalia pagrindinės rinktis gretutinę studijų programą;
  • susidaryti studijų planą;
  • orientuotis į aukštesnius kokybės standartus.
Studijos Universitete vykdomos pagal laipsnį suteikiančias pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros), trečiosios (doktorantūros) pakopų studijų programas ir pedagogikos (profesines studijas). Pirmaisiais, antraisiais arba trečiaisiais studijų metais pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentai gali rinktis gretutinės krypties studijų programą: Kas yra gretutinės krypties studijos?
  • Laipsnį suteikiančios pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų ir pedagogikos (profesinės) studijos Universitete vykdomos pagal Universiteto senato patvirtintas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bei akredituotas studijų programas, akreditacijos pagrindas programos išorinio vertinimo išvados: