Savanorystė

„Savanorystė duoda supratimą, kad egzistuoja labai paprasti gyvenimo dalykai: dėkingas žvilgsnis, dėkingos akys, sudarantys esminius gyvenimo dalykus.“ Filosofas Leonidas Donskis


Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Būk Savanoriu - skirta visiems geros valios žmonėms, kurie nori ir gali dalį laiko, energijos, žinių, gabumų skirti visuomeniniams tikslams.

Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Savanorystės reikšmė ypatinga dėl įnašo kuriant visuomenės gerovę, stiprinant socialinius ryšius, įtraukiant piliečius į aktyvų dalyvavimą visuomenės ar vietos bendruomenės gyvenime.

Savanoriauti gali įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių žmonės. Savanorystė atveria galimybes kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus rasės, įsitikinimų. Tai vieta, kurioje galėsi save išbandyti įvairiose srityse, įveikti naujus išbandymus, kurti ryšius su naujais žmonėmis, galbūt netgi pradėti karjerą.

Savanorystė tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas finansinis atlygis, tačiau ji yra naudinga visuomenei ir suteikia patirties, pripažinimo bei pilnavertiškumo jausmą ją atliekančiam. Tai būdas atrasti mėgstamą veiklą, produktyviai praleisti laiką ar susikurti pagrindą karjerai.

Savanoriai vykdo veiklą įvairiose srityse: sporto, kultūros, socialinių reikalų, sveikatos, švietimo, jaunimo, aplinkos apsaugos, vystomojo bendradarbiavimo ir kt. Jie veikia įvairiais būdais: dalyvauja labdaringoje veikloje, organizuoja tarpusavio pagalbą savipagalbos grupėse, talkina ginant visuomenės interesus ir šalinant stichinių nelaimių padarinius, dalyvauja religinių bendruomenių veikloje.

Savanoriškos veiklos formos:

  • Trumpalaikė savanoriška veikla – kai savanoris prisideda prie į konkretų rezultatą orientuotos akcijos ar uždavinio, nereikalaujančių ilgalaikio įsipareigojimo, vykdymo
  • Ilgalaikė savanoriška veikla – kai savanoris ilgesniam laikui (pvz., daugiau nei 3 mėn.) įsitraukia į organizacijos veiklą ir daugiau ar mažiau reguliariai dalyvauja joje
  • Savanoriška tarnyba, kurioje iš anksto numatytas savanoriškos veiklos atlikimo laikotarpis, aiškiai apibrėžti veiklos tikslai, turinys, užduotys, organizavimo sąlygos, o taip pat savanorio teisinės bei socialinės apsaugos aspektai

Dažniausiai savanoriškos tarnybos savanoris dirba kiekvieną darbo dieną po kelias valandas, dalyvauja organizacijos vykdomuose pasirengimo savanoriškai veiklai ir saviugdos kursuose, gauna jo savanoriškos veiklos patirtį ir įgytas kompetencijas liudijantį dokumentą.

Savanorystės galimybės Lietuvoje:

Savanorystės galimybės užsienyje:      

Išsamiau apie savanorystę:

       https://www.ldb.lt/Informacija/Patarimai/PatarimaiIeskantiemsDarbo/Puslapiai/savanoryste.aspx

          Savanoriškos veiklos įstatymą gali rasti čia.

Šaltinis: https://uzt.lt//savanorystes-galimybes/

Jei kyla klausimų, nežinai nuo ko pradėti, ar nori pasitarti, kreipkis:

Karolina Sragauskaitė, e-mail: karolina.sragauskaite@gmail.com


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747