Studentų labdaros ir paramos fondas

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: I-206
Tel.: (8 5) 271 4539
El. p.: parama@mruni.eu ; askab@mruni.eu

FONDO GLOBĖJAS MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO GARBĖS DAKTARAS PROF. ALGIS MICKŪNAS

Studentų labdaros ir paramos fondo vadovė Aušra Jasiulienė
Veiklos pobūdis: Labdaros ir paramos teikimas
Įregistruotas 2002 m. gegužės 21 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr.13-LO. Registravimo Nr. 7
Kodas 192049751
Sąskaitos Nr. LT 457300010073500123
Swedbankas

Studentų labdaros ir paramos fondo įstatai .

Fondo lėšos skiriamos:

Paramos studentams forma:

Fondo valdyba:

Nariai:

Rėmėjams Fondas siūlo:

Studentų paraiškos forma: