Studentų labdaros ir paramos fondas

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: I-206
Tel.: (8 5) 271 4539
El. p.: parama@mruni.eu ; askab@mruni.eu

FONDO GLOBĖJAS MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO GARBĖS DAKTARAS PROF. ALGIS MICKŪNAS

Studentų labdaros ir paramos fondo vadovė Aušra Jasiulienė
Veiklos pobūdis: Labdaros ir paramos teikimas
Įregistruotas 2002 m. gegužės 21 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr.13-LO. Registravimo Nr. 7
Kodas 192049751
Sąskaitos Nr. LT 457300010073500123
Swedbankas

Studentų labdaros ir paramos fondo įstatai .

Fondo lėšos skiriamos:

 • Teikti finansinę paramą Universiteto studentams iš socialiai remtinų šeimų ir kitais atvejais;       
 • Remti studentus ir kitus asmenis, vykstančius į praktinius - mokslinius seminarus, konferencijas, mokslinius pasitarimus, tikslines vasaros stovyklas ar   vykdyti kitą akademinę veiklą; 
 • Remti studentus – sportininkus, garsinančius Universitetą; 
 • Remti studentus - meno kolektyvų dalyvius, garsinančius Universitetą;
 • Remti studentus, pasižymėjusius studentų mokslinių draugijų veikloje.   

Paramos studentams forma:

 • Sumokama visi arba dalis mokesčių už studijas;
 • Sumokama visi arba dalis mokesčių už gyvenimą Studentų namuose arba bendrabutyje;
 • Suteikiama vienkartinė stipendija;
 • Suteikiama vienkartinė piniginė stipendija, vykstantiems studijuoti į užsienį pagal tarptautines mokslo programas, vykstantiems į mokslines - praktines konferencijas, seminarus, mokslinius   pasitarimus, tikslines vasaros stovyklas ir kitais atvejais;
 • Suteikiama vienkartinė piniginė stipendija sportininkams, meno kolektyvų dalyviams, studentų mokslinių draugijų nariams, garsinantiems Universiteto vardą.

Fondo valdyba:

 • Pirmininkė – prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Edukologijos ir socialinio darbo institutas;
 • Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Snieguolė Matulienė, Viešojo saugumo akademija.

Nariai:

 • Audra Dargytė Burokienė, Tarptautiškumo tarnybos vadovė;
 • Aušra Šarėjūtė, vyriausioji buhalterė;
 • doc. dr. Tadas Limba, Finansų institutas;
 • Ausma Kairytė, Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentė;
 • Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas;
 • doc. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo institutas.

Rėmėjams Fondas siūlo:

 • Suteikti Rėmėjui Mykolo Romerio universiteto Garbės mecenato vardą; 
 • Steigti Rėmėjo vardines stipendijas; 
 • Nurodyti pilną Rėmėjo vardą bei jo statusą Studentų paramos fonde įvairioje Mykolo Romerio universiteto bei Studentų paramos fondo publikuojamoje medžiagoje, informaciniuose bukletuose ar leidiniuose bei kituose informaciniuose šaltiniuose;
 • Nurodyti Rėmėjo vardą bei jo statusą Studentų paramos fonde Mykolo Romerio universiteto interneto puslapyje bei sukurti internetinę nuorodą į Rėmėjo interneto puslapį; 
 • Informuoti bei suteikti galimybę Rėmėjo atstovams dalyvauti visose Mykolo Romerio universiteto ir paramos gavėjų rengiamose mokslinėse konferencijose bei kituose renginiuose, susijusiuose su remiama studentų veikla; 
 • Teikti Rėmėjui juridines, valdymo ar administravimo paslaugas nemokamai ar su nuolaida;
 • Atlikti Rėmėjo veiklos vidinį auditą nemokamai ar su nuolaida;
 • Organizuoti Rėmėjo darbuotojų kvalifikacijos įsisavinti naujausias informacines technologijas, tobulinti organizacijos valdymą kėlimą.

Studentų paraiškos forma:

 •  Paramos prašymo anketa .
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747