Studentų labdaros ir paramos fondas

FONDO GLOBĖJAS MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO GARBĖS DAKTARAS PROF. ALGIS MICKŪNAS

Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: I-206
Tel.: (8 5) 271 4539
El. p.: parama@mruni.eu; askab@mruni.eu

Mykolo Romerio universiteto studentų labdaros ir paramos fondo vadovė Aušra Jasiulienė
Veiklos pobūdis: Labdaros ir paramos teikimas
Įregistruotas 2002 m. gegužės 21 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr.13-LO. Registravimo Nr. 7
Kodas 192049751
Sąskaitos Nr. LT 457300010073500123
Swedbankas


MRU darbuotojams, alumnams ir visiems, norintiems paremti studentų tobulėjimą ir saviraišką

KVIEČIAME SKIRTI PARAMĄ MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDENTŲ LABDAROS IR PARAMOS FONDUI
Fondo identifikacinis numeris 192049751

Kreipiamės į kiekvieną iš Jūsų, prašydami pervesti fondui 1,2 proc.  pajamų mokesčio sumos.

Dėkojame visiems už geranorišką paramą 2019 metais - iš Fondo studentams paremti buvo skirta 3215 eurų. Fondas remia MRU studentus, vykstančius į praktinius-mokslinius seminarus, konferencijas, mokslinius pasitarimus, tikslines vasaros stovyklas, tarptautinius konkursus, dalyvaujančius meno, sporto veikloje. 

Nusprendę paremti Fondą prašymą dėl pajamų mokesčio dalies pervedimo (FR0512 forma, versija v4) pateikite elektroniniu būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą. Pildymo instrukcija

Maksimali paramai skiriama GPM dalis yra 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

E2 laukelyje reikia įvesti gavėjo identifikacinį numerį - 192049751

Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki 2020 m. liepos 1 d. imtinai.

PAKVIESKITE IR ARTIMUOSIUS, KOLEGAS IR BIČIULIUS PAREMTI ŠĮ FONDĄ!

Dėkojame už Jūsų paramą.


Mykolo Romerio universiteto
studentų labdaros ir paramos fondo vadovė
Aušra JasiulienėFondo lėšų skiriamos remti:


Mykolo Romerio universiteto studentus, kurie atstovauja universitetui įvairiuose tarptautiniuose konkursuose, praktiniuose - moksliniuose seminaruose, projektuose, forumuose, dalyvauja stažuotėse, tikslinėse vasaros stovyklose, tarptautinėse konferencijose, mokslinių draugijų, meno, sporto ar kitoje akademinėje veikloje.

Fondas studentams gali padengti dalyvio mokestį ar kompensuoti kelionės, pragyvenimo išlaidas.

Paraiškos paramai gauti forma:

Fondo valdyba:
 • Pirmininkė – prof. dr. Irena Žemaitaitytė, profesorė l.e. direktoriaus (dekano) pavaduotojos (prodekanės) pareigas;
 • Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Snieguolė Matulienė, dekanė.
Nariai:
 • Audra Dargytė Burokienė, Tarptautiškumo tarnybos vadovė;
 • Aušra Šarėjūtė, Finansų tarnybos vadovė;
 • Prof. dr. Tadas Limba, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius;
 • Ausma Kairytė, Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybės prezidentė;
 • Doc. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas;
 • Prof. . dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto direktorius.
Studentų labdaros ir paramos fondo įstatai .


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747