Socialinės gerovės fakulteto studentų nuomonė apie studijų kokybę

2015-2016 s. m. II sem. studijų programų kokybės vertinimas

2015-2016 s. m. II sem. dėstomų studijų dalykų kokybės vertinimas

2015-2016 s. m. I sem. studijų programų kokybės vertinimas

2015-2016 s. m. I sem. dėstomų studijų dalykų kokybės vertinimas

2014-2015 s. m. II sem. studijų programų kokybės vertinimas


Socialinės politikos fakulteto studentų 2012-2013 s. m. apklausos duomenys apie studijų kokybę:

  • Bakalauro studijų studentų

Socialinių technologijų fakulteto studentų 2013-2014 s. m. I sem. apklausos duomenys apie studijų kokybę:

  • Bakalauro studijų studentų
  • Magistrantūros studijų studentų

Socialinių technologijų fakulteto studentų 2013-2014 II sem. apklausos duomenys apie studijų kokybę:

Socialinių technologijų fakulteto studentų 2015-2016 s. m. I semestro dėstomų studijų dalykų kokybės vertinimas iki 2016 m. sausio 10 d:

Socialinės gerovės fakulteto studentų 2015-2016 s. m. I semestro dėstomų studijų dalykų kokybės vertinimas nuo 2016 m. sausio 10 d: