Edukologijos ir socialinio darbo instituto studentų nuomonė apie studijų kokybę

2016-2017 studijų metų I semestro studijų programų kokybės vertinimas:

2016-2017 studijų metų I semestro dėstomų studijų dalykų kokybės vertinimas: