Studijos MRU

Mykolo Romerio universitetas siūlo:

  • Galima rinktis laipsnį suteikiančias bakalauro, magistrantūros, doktorantūros nuolatines arba ištęstines studijas;
  • Elektroninių studijų aplinkoje organizuojamos atvirosios nuotolinės studijos;
  • Papildomosios studijos siūlomos asmenims, baigusiems kolegines studijas ar pasirinkusiems magistrantūros studijų kryptį, kuri nesutampa su baigtų pirmosios pakopos studijų pagrindine ar gretutine kryptimi. Papildomosios studijos organizuojamos Utenos, Šiaurės Lietuvos, Marijampolės kolegijose bei Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje;
  • Tęstinis mokymas organizuojamas asmenims, siekiantiems persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją ar įgyti papildomų kompetencijų.
Studijos Universitete tapo liberalesnės, savarankiškesnės ir intensyvesnės. Tai numato MRU senato patvirtinta nauja lanksti studijų tvarka, pagal kurią studentams siūloma:
  • mažiau dalykų, daugiau galimybių pasirinkti;
  • pasinaudoti paslankia studijų trukme;
  • šalia pagrindinės rinktis gretutinę studijų programą;
  • susidaryti studijų planą;
  • orientuotis į aukštesnius kokybės standartus.