Tarptautinių studentų asociacija


Tarptautinių studentų asociacija (ISA) – tai grupė vienijanti tarptautinius MRU laipsnio programų studentus.

Pagrindinis mūsų tikslas padėti užsienio studentams kuo greičiau ir lengviau įsitraukti į Universiteto gyvenimą.

Mes siekiame:
  • Atstovauti tarptautinius studentus;
  • Bendradarbiauti su kitomis MRU veikiančiomis studentų organizacijomis siekiant spręsti akademines, socialines bei tarptautinių studentų gyvenimo sąlygas liečiančias problemas;
  • Koordinuoti ir konsultuoti naujai atvykusius tarptautinius studentus;
  • Tarpininkauti tarp tarptautinių studentų ir Universiteto valdymo organų;
  • Organizuoti renginius bei tarpkultūrinę veiklą.
Savo veikla siekiame gerinti tarptautinių studentų padėtį Universitete.

Kontaktai: isa@mruni.eu